filosofie - alle boeken

84 Namen

84 Namen
Een filosofiegeschiedenis (roman)
R.P. Bosch

Enerverende speurdersroman en filosofiegeschiedenis in ÚÚn. Een uitgelezen achtergrondboek voor middelbare scholieren met filosofie in hun pakket en een aanrader voor iedereen die zich wijsgerige basiskennis wil eigen maken.

€ 22.50
meer info
Ethiek voor techniek en ICT

Ethiek voor techniek en ICT
Pierre Winkler - Margo van Kemenade

Dit is een praktijkgericht boek. De theorie wordt ge´llustreerd met veel cases en voorbeelden. Dat maakt het tot een toegankelijk boek, niet alleen voor studenten, maar ook voor professionals die willen reflecteren op de ethische aspecten van hun vak.

€ 26.00
meer info
Ethische codes voor psychologen

Ethische codes voor psychologen
Karel Soudijn

Deze geheel geactualiseerde, derde editie van het ethisch handboek voor de psycholoog gaat uitgebreid in op de beroepscode 2015 van het NIP. Met tal van concrete voorbeelden uit de praktijk en oefeningen om de ethische regels te doorgronden.

€ 24.95
meer info
Filosoferen op het bord

Filosoferen op het bord
met kinderen van 10-12 jaar
Nanda van Bodegraven

18 inspirerende thema's over de vragen en dilemma's die het leven biedt voor kinderen van 10 tot 12 jaar. De unieke werkwijze op het (digi)bord zorgt voor een overzichtelijk en toegankelijk filosofisch onderzoek.

€ 22.50
meer info
huidige moment

huidige moment
spiritualiteit zonder religie
Sam Harris

Eeels een persoonlijk relaas, deels een zoektocht naar de wetenschappelijke fundamenten van spiritualiteit. Geen ander boek brengt contemplatieve wijsheid en moderne wetenschap op deze manier samen.

€ 21.95
meer info
morele instinct

morele instinct
over de natuurlijke oorsprong van onze moraal
Jan Verplaetse

Verplaetse vertelt wat we weten over de oorsprong en de ontwikkeling van de moraal als een gevolg van biologische, automatische en emotionele processen en verschuift zo de focus van culturele diversiteit naar biologische gegevenheden.

€ 22.95
meer info
morele intu´tie van kinderen

morele intu´tie van kinderen
Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten
Tom Kroon

In dit boek verbindt Tom Kroon inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Hij geeft ouders, leerkrachten en pedagogen tal van adviezen en verdiept het pedagogisch inzicht.

€ 24.90
meer info
Van gedachten wisselen

Van gedachten wisselen
Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn
Richard de Brabander

Dit boek helpt de (aankomende) sociale professionals hun opvattingen over verantwoordelijkheid, menswaardigheid, macht, vrijheid en rechtvaardigheid te ontwikkelen en zicht te krijgen op hoe deze hun werk be´nvloeden.

€ 27.50
meer info
Wetenschapsfilosofie in veelvoud

Wetenschapsfilosofie in veelvoud
Fundamenten voor onderzoek en professioneel handelen
Victor van den Bersselaar

€ 21.50
meer info
Wortels en vleugels

Wortels en vleugels
Kinderen onderzoeken bestaansvragen
Tamar Kopmels - Nanda van Bodegraven

€ 19.50
meer info
 
top