opvoeding en onderwijs - pedagogie van het jonge kind - alle boeken

baas over je lijf

baas over je lijf
over bloot, aanraken en grenzen
Iva Bicanic - Melanie Meijer - Laura Neuhaus

De baas over je lijf geeft een handvat om met jonge kinderen over gewenst en ongewenst lichamelijk contact te praten.

€ 22.50
meer info
begint met kijken en luisteren

begint met kijken en luisteren
Een praktische theorie voor onderwijs aan jonge kinderen
Jenthe Baeyens

Dit boek biedt leerkrachten en begeleiders (in opleiding) van peuter- en kleutergroepen een praktische theorie en inspiratie voor het werken met jonge kinderen, waarin het fantasiespel en het onderzoeken een belangrijke plek innemen.

€ 24.90
meer info
Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit (0-2)

Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit (0-2)
Leer- en leefomgeving voor baby's en dreumesen
Thelma Harms - Debby Cryer - Richard M. Clifford

De Nederlandse vertaling van de Infant/Toddler Environment Rating Scale Ė Revised Edition,ITERS-R. Om zicht te krijgen op de mate waarin de baby- of dreumesgroep een veilige, gezonde en stimulerende omgeving biedt voor een optimale ontwikkeling.

€ 24.90
meer info
Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit (2-4)

Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit (2-4)
Leer- en leefomgeving voor peuters en kleuters
Thelma Harms - Debby Cryer - Richard M. Clifford

Met deze Beoordelingsschaal krijgen pedagogisch medewerkers een praktisch instrument in handen, afgestemd op de leeftijdsgroep waarmee ze werken en boordevol handreikingen waarmee ze direct aan de slag kunnen.

€ 24.90
meer info
blik van de Yeti

blik van de Yeti
Over het opvoeden van jonge kinderen tot zelfbewustzijn en verbondenheid
Michel Vandenbroeck

Hoe kunnen we kinderen in deze gefragmenteerde wereld helpen een zelfbewuste (meervoudige) identiteit te bouwen, zonder hun verbondenheid met de ander te verliezen? Een handboek voor het opleiden van professionele opvoeders van jonge kinderen.

€ 20.70
meer info
Bouwboek voor kindercentra

Bouwboek voor kindercentra
Ine van Liempd - Ed Hoekstra

Bouwstenen voor het inhoudelijk programma van eisen waarmee opdrachtgevers hun eigen wensen kunnen formuleren voor een nieuw of te verbouwen kindercentrum.

€ 24.50
meer info
Cirkel van veiligheid-interventie

Cirkel van veiligheid-interventie
Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties
Bert Powell - Glen Cooper - Kent Hoffman - Bob Marvin

Het complete handboek voor de Cirkel van veiligheid-interventie (CVV-I) voor gehechtheidsproblemen van kinderen tot 5 jaar en hun verzorgers.

€ 59.95
meer info
Communicatieve taaltherapie voor kinderen

Communicatieve taaltherapie voor kinderen
Marianne Rodenburg-van Wee - Josien Koopman - Chantal de Wit

Praktische werkvormen voor communicatieve taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, met 123 uitgewerkte, op thema geordende activiteiten.

€ 59.50
meer info
Documenteren voor jonge kinderen

Documenteren voor jonge kinderen
Laura Malavasi - Barbara Zoccatelli

Dit boek vertelt niet alleen wat pedagogisch documenteren is, als communicatiemiddel, leermoment en reflectiemiddel, het biedt ook ondersteuning om ermee aan de slag te gaan.

€ 29.90
meer info
Dolgedraaid

Dolgedraaid
Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren?
Sieneke Goorhuis-Brouwer - Bas Levering

€ 17.90
meer info
Gepeuter

Gepeuter
Een handboek over creatieve activiteiten met peuters
Michel Vandenbroeck - Caroline Boudry

Concreet uitgewerkte creatieve activiteiten waarin kinderen van 1,5 tot 4 jaar ongeremd met verschillende materialen en technieken kunnen kennismaken. Vooraf info over enkele kunstenaars, een pedagogisch pleidooi en praktische tips voor de organisatie.

€ 18.60
meer info
Gloob & Teo - Bloem

Gloob & Teo - Bloem
Gunter Segers

Een duurzaam en fleurig voorleesboek voor de jongste kleuters, rond duurzaamheid, creatief denken, klimaatverandering en ecologie.

€ 12.95
meer info
Gloob & Teo en het zeemonster

Gloob & Teo en het zeemonster
Gunter Segers

Een zoek- en leesboek voor kleuters en eerste lezertjes over duurzaamheid, recyclage, natuur, grondstoffen, milieu, plastic
.

€ 12.95
meer info
Gloob & Teo in de wolken

Gloob & Teo in de wolken
Gunter Segers

Een duurzaam prentenboek voor de eerste lezers, rond duurzaamheid, creatief denken, klimaatverandering en ecologie.

€ 12.95
meer info
Gloob & Teo Ė feest in het bos

Gloob & Teo Ė feest in het bos
Gunter Segers

Een heerlijk zoekboek voor de oudste kleuters rond natuur, milieu, recyclage, grondstoffen.

€ 12.95
meer info
Gloob & Teo Ė het bijenavontuur

Gloob & Teo Ė het bijenavontuur
Heidi D'hamers

Een voorleesboekje voor kleuters over bijen, bloemen en de kringloop in de natuur.

€ 12.95
meer info
God

God
Paul Verrept

Herdruk in paperback van het veel vertaalde prentenboek van Paul Verrept. Kwaliteit voor een kleine prijs.

€ 6.95
meer info
Handboek management kinderopvang

Handboek management kinderopvang
Anja Hol - Maaike Vaes

Op initiatief van Kwaliteit in Kinderopvang, KIK, kwam dit veelzijdig handboek tot stand. Het belicht alle aspecten van toezicht, sturing en bestuur van een kinderopvangorganisatie.

€ 49.50
meer info
Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
Marij EliŽns - Josette Hoex - Monique Konings - Wilma Schepers - Annemiek Galesloot

Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang. Voor het management en de stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het Integraal Kindcentrum.

€ 36.50
meer info
In balans

In balans
Opvoeden in de kinderopvang volgens de Gordonmethode
Saskia Henderson

In dit boek, met veel praktijkvoorbeelden, maakt u kennis met de Gordonmethode en haar diverse communicatievaardigheden. Bestemd voor pedagogisch werkers in de kinderopvang.

€ 17.50
meer info
In het sprookjesbos

In het sprookjesbos
Sprookjes met activiteiten gericht op natuurbeleving voor jonge kinderen
Suzanne Wardenaar

Bij bekende sprookjes werden natuuractiviteiten bedacht voor kinderen van 4 tot 7 jaar, gericht op zintuiglijke beleving, het stimuleren van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van creativiteit.

€ 26.50
meer info
Jonge burgers

Jonge burgers
Kindercentra als democratische oefenplaats
Anke van Keulen

Onderzoek en praktijkervaring van (inter)nationale auteurs in het kader van het project Kindercentrum en school als democratische oefenplaats. Om de democratische vaardigheden bij kinderen te bevorderen

€ 24.90
meer info
Jongensbrein/Meisjesbrein

Jongensbrein/Meisjesbrein
Over genderverschillen en -strategieŽn voor onderwijs en kinderopvang
Betsy van de Grift

Over de verschillen tussen jongens en meisjes tot 7-8 jaar. Na een uitgebreide wetenschappelijke en theoretische verkenning, behandelt de auteur 21 opvoed- en onderwijsstrategieŽn, om af te sluiten met een exclusief essay over het kleuterjongetje.

€ 21.50
meer info
Kiezen voor het jonge kind

Kiezen voor het jonge kind
Helma Brouwers

Dit boek helpt aankomende leerkrachten en kleuterbegeleiders alle competenties te verwerven die nodig zijn om met het jonge kind te werken, met een compleet overzicht van alle theoretische en praktische ontwikkelingen in hun vakgebied.

€ 44.50
meer info
Kijk, luister en begrijp

Kijk, luister en begrijp
Jonge kinderen opvoeden volgens de Gordon-methode
Jantine Peters

Een inspirerend boek voor ouders, gastouders, pleegouders en andere opvoeders die nog beter willen leren omgaan met jonge kinderen.

€ 24.90
meer info
kind centraal in de kinderopvang

kind centraal in de kinderopvang
Opvoeden vanuit respect en contact
Manja Haze

Dit boek streeft naar een verdere professionalisering van de pedagogische medewerker in de kinderopvang, zodat het kind echt centraal komt te staan en met respect wordt behandeld. Geschikt als handboek voor studenten en mensen in de praktijk.

€ 28.50
meer info
Kleine vulkaantjes

Kleine vulkaantjes
Jonge kinderen leren omgaan met boosheid en woede
Warwick Pudney - …liane Whitehouse

Praktisch en toegankelijk boek voor ouders en professionals. Biedt inzicht in de emoties die ten grondslag liggen aan boosheid en woede bij kinderen onder de vijf jaar en strategieŽn en eenvoudige oefeningen om ze te bestrijden.

€ 24.95
meer info
Kleur je muziek!

Kleur je muziek!
Nina van Herwegen

LesideeŽn voor kinderen en personen met een handicap, inclusief cd met begeleidingen. Voor gebruik vanaf de eerste kleuterklas tot het vierde leerjaar.

€ 46.00
meer info
Kriebels in je hersens

Kriebels in je hersens
Activiteiten en gesprekken met jonge kinderen
Tamar Kopmels - Nanda van Bodegraven

Een bron van ideeŽn en inspiratie voor professionals en vrijwilligers die met kinderen van 3 tot 6 jaar werken. Het boek biedt activiteiten en beschrijft de manier van werken om op ontdekkingstocht te gaan en de fantasie van kinderen te prikkelen.

€ 17.50
meer info
Lastige Kleuter

Lastige Kleuter
Of: Hoe breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen
Betsy van de Grift

Over de specifieke aspecten van de breinontwikkeling van vier- en vijfjarigen. Over ervarend, patroonherkennend en denkend leren. En over gedragsproblemen in kleuteronderwijs. Een mustread voor jongekind-leerkrachten.

€ 21.50
meer info
Leren werken met groepen kinderen

Leren werken met groepen kinderen
Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen voor leid(st)ers in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers - deel 1
Penny Tassoni - Kate Beith

Een compleet basisboek voor iedereen die op een kwaliteitsvolle manier in de kinderopvang wil werken.

€ 46.00
meer info
Lessen in orde

Lessen in orde
Handboek voor de onderwijspraktijk
Peter Teitler

Dit praktijkboek biedt concrete instrumenten orde te houden in de klas en antwoorden op de vraag ĎHoe creŽer ik samen met collegaís een plezierig leer- en leefklimaat in de klas, en in de hele school.í 3de druk.

€ 34.50
meer info
Luister je wel naar mij?

Luister je wel naar mij?
Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar
Martine Delfos

Dit boek behandelt het voeren van vraaggesprekken met kinderen, gespreksvoering in het algemeen en hulpverleningsgesprekken en gesprekken in de schoolsituatie in het bijzonder.

€ 25.90
meer info
Methode Creatief Denken

Methode Creatief Denken
Een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs
Djapo vzw

Een uniek werkboek voor het basisonderwijs. Bij de prentenboeken van Gloob & Teo. Rond duurzaamheid, creatief denken, klimaatverandering, ecologie

€ 24.50
meer info
Ontvlambare vingers

Ontvlambare vingers
een handleiding om te verdwalen
Caroline Boudry - Herwig De Weerdt

Dit boek (met dvd) is bedoeld voor iedereen die geboeid is door kinderen, als professional en ouder. Het wil het vuur in hen aanwakkeren met woord, beeld, muziek en dans.

€ 29.90
meer info
OpStap naar de samenleving

OpStap naar de samenleving
Over diversiteit en sociale inclusie in voorzieningen voor jonge kinderen
Addie Roetman - Wilma Schepers

Over sociale inclusie en respect voor diversiteit voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Begrippenkader, verband met sociaal-maatschappelijke omstandigheden en een oproep tot debat aan iedereen die betrokken is bij zorg en opvoeding van jonge kinderen.

€ 17.50
meer info
Ouders zijn net mensen

Ouders zijn net mensen
Effectief communiceren met ouders in de kinderopvang - IN BALANS
Lidwien Boudens

Effectief, respectvol en plezierig communiceren met ouders in de kinderopvang. Gebaseerd op het communicatiemodel van Thomas Gordon.

€ 16.90
meer info
Pedagogisch kader

Pedagogisch kader
voor professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Anke van Keulen

Over de pedagogische praktijk met de kinderen, met de ouders ťn met collega's van diverse disciplines in een professioneel pedagogisch netwerk voor 0-12 jarigen. Een praktisch boek, vol met kenniskaders, (pedagogische) handvatten en reflectievragen.

€ 19.90
meer info
Pedagogisch Management in de kinderopvang

Pedagogisch Management in de kinderopvang
Michel Vandenbroeck

Een leidraad voor het debat over eigentijdse kinderopvang met inspiratie voor een pedagogische reflectie, inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en een basis aan voor een effectief management.

€ 29.50
meer info
Peuteren en Kleuteren

Peuteren en Kleuteren
De breintheorie over het leren van het jonge kind
Betsy van de Grift

Uniek praktijk geÔnspireerd theorieboek met een neurowetenschappelijke benadering van de bijzondere manier waarop jonge kinderen leren. Maakt de samenhang van de ontwikkelingsgebieden tussen 2,5 en 6 jaar zichtbaar.

€ 19.90
meer info
Peuters en kleuters onder druk

Peuters en kleuters onder druk
De ziekmakende effecten van de toetscultuur
Sieneke Goorhuis-Brouwer

Jonge kinderen leren spelenderwijs. De auteur zet haar visie op het leren van peuters en kleuters beeldend en verhalend uiteen aan de hand van literatuur en talrijke praktijkvoorbeelden.

€ 14.90
meer info
Pleidooi voor het kind

Pleidooi voor het kind
De ontwikkeling centraal
Thom Roozenbeek - Jon Roozenbeek - Anke Derks - Peter Vereijken - Henk Derks

In dit boek kijken we terug op de ontwikkeling van de brede school en verzamelen de ingrediŽnten voor het ontwerp van een duurzame nieuwe structuur voor de toekomst.

€ 29.50
meer info
Rodica en Dodica

Rodica en Dodica
Paul van Ostaijen - Paul Verrept

Vier klassieke gedichten van Paul van Ostaijen, met bij elk zinnetje een plaatje: het bekende Marc groet 's morgens de dingen, de slaapliedjes Berceuse Nr. 2 en Berceuse presque nŤgre, en Rodica en Dodica. Met gratis lesmap.

€ 9.95
meer info
Rondom het jonge kind

Rondom het jonge kind
Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen - voor leid(st)ers in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers - deel 4
Penny Tassoni - Kate Beith

Wie en wat beweegt zich allemaal rondom een kind? Een greep uit de onderwerpen: het belang van een goede samenwerking met de ouders, kinderziektes en hun verzorging, kinderbescherming, kindermisbruik, kinderrechten, kinderen met een beperking.

€ 41.00
meer info
Snap jij die ouders?

Snap jij die ouders?
Basisboek professioneel werken met ouders
Pieter Remmerswaal - Ad de Gouw

Dit basisboek is vooral een praktijkboek met veel suggesties voor een professionele, dit is een respectvolle en vooral open houding tegenover ouders en veel handvatten voor een concrete aanpak die in de praktijk werkt.

€ 29.00
meer info
Speels, liefdevol en vakkundig

Speels, liefdevol en vakkundig
Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen
Elly Singer - Dorian de Haan

Dit boek biedt een theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen in de 21ste eeuw, gebaseerd op 40 jaar onderzoek naar opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen in een veranderende maatschappelijke context.

€ 32.50
meer info
Spelenderwijs

Spelenderwijs
Ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind
Sieneke Goorhuis-Brouwer

Met talloze voorbeelden en anekdotes schetst de auteur de problemen rond de huidige methodische aanpak van leren en opvoeden, versus de spontane ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

€ 12.90
meer info
Spelenderwijs verbinden en hechten

Spelenderwijs verbinden en hechten
met meer dan 100 spelletjes
Micheline Mets

Inspiratiebron met zeker honderd spelvoorbeelden die het hechtingsproces bevorderen en helen, ťn achtergrond. Voor iedereen die met kinderen werkt en leeft. Ook voor Theraplayģ-therapeuten.

€ 27.50
meer info
Spiegeltje, spiegeltje

Spiegeltje, spiegeltje
Een werkboek voor de kinderopvang over identiteit en respect
Michel Vandenbroeck - Caroline Boudry

Veel praktische en eenvoudige activiteiten om peuters en kleuters te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun identiteit en bij het leren respectvol om te gaan met anderen. Met theoretische onderbouwing en een heldere visie over opvoeden in diversiteit.

€ 23.90
meer info
Sporen van Reggio

Sporen van Reggio
Een introductie in de Sporen-pedagogiek
Margot Meeuwig - Wilma Schepers - Tienke van der Werf

Introductie tot de Sporen-pedagogiek, de Nederlandse vertaling van de Reggio Emilia benadering. Een boek vol theorieŽn, praktijken, geschiedenissen, gedachten en ideeŽn.

€ 34.90
meer info
Taalontwikkeling en taalstimulering van baby's, peuters en kleuters

Taalontwikkeling en taalstimulering van baby's, peuters en kleuters
Sieneke Goorhuis-Brouwer

Een handzaam en goed leesbaar overzichtsboek over taalontwikkeling en taalstimulering.

€ 14.90
meer info
Van kerndoel tot kleuterlijn

Van kerndoel tot kleuterlijn
Kleuteronderwijs, zoals het is bedoeld
Caroline Eggermont

Hoe het omgaan met kerndoelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van kleuters? Zo ontstaat een ontwikkelingsperspectief dat recht doet aan de verworvenheden van het kleuteronderwijs, maar ook inspeelt op ontwikkelingen in een veranderende wereld.

€ 19.90
meer info
Voorlezen gaat zo

Voorlezen gaat zo
Tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang
Margriet Chorus - Irma van Welzen

Een boek vol nuttige tips en praktijkvoorbeelden om voorlezen een vaste plaats te geven in de kinderopvang. In deze derde compleet geactualiseerde druk zijn de nieuwste onderzoeken verwerkt.

€ 16.90
meer info
Vrij spel voor natuur en kinderen

Vrij spel voor natuur en kinderen
Willy Leufgen - Marianne van Lier

Een ontdekkingsreis naar allerlei fantastische voorbeelden van succesvolle, uitdagende speelplekken voor kinderen. Een kleurrijk palet van praktijkideeŽn, met bovendien pedagogische argumenten, een stappenplan, tips en heel veel adressen en websites.

€ 20.00
meer info
werkgeheugen

werkgeheugen
Gerichte ondersteuning bij leerstoornissen
Tracy Alloway

Problemen met het werkgeheugen bij kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, ... in een vroeg stadium opsporen en aanpakken. Gedegen theoretisch onderbouwd, maar toegankelijk geschreven. Voor professionals, ouders en studenten.

€ 19.90
meer info
 
top