opvoeding en onderwijs - pedagogiek algemeen - alle boeken

Aandacht, graag!

Aandacht, graag!
Leerlingen ondersteunen in het beheersen van alledaagse executieve functies
Paula Moraine

Paula Moraine laat zien dat het mogelijk is bij iedere leerling de executieve functies te versterken en verder te ontwikkelen. GeÔllustreerd met talrijke duidelijke casussen en handvatten.

€ 24.90
meer info
Als leidinggeven in het onderwijs je vak is

Als leidinggeven in het onderwijs je vak is
Anton van den Dungen - Coen Dirkx - Brigit van Rossum

De bestseller Als managen uw vak is bewerkt voor het onderwijs. Basisvaardigheden leidinggeven speciaal voor het onderwijs. Prettig leesbaar, laagdrempelig en praktisch standaardwerk.

€ 14.95
meer info
andere kijk op (onder)presteren

andere kijk op (onder)presteren
Esther de Boer - Nathalie van Kordelaar - Mariken Althuizen

Koppel presteren aan individuele ontwikkeling en definieer succes ten opzichte van door jezelf gestelde doelen en onderpresteren bestaat niet. De auteurs willen met dit boek een bijdrage leveren aan een cultuuromslag in ons onderwijs en onze opvoeding.

€ 19.90
meer info
andere kijk op hoogbegaafdheid

andere kijk op hoogbegaafdheid
Mariken Althuizen - Esther de Boer - Nathalie van Kordelaar

Vanuit eigen ervaring beschrijven de auteurs een andere kijk op hoogbegaafdheid. Over belangrijke thema's zoals intelligentie, gedrag, prikkelverwerking, onderwijs, een andere kijk op onderzoek en tests en de stand van zaken van de wetenschap.

€ 19.90
meer info
Behandelingsplanning

Behandelingsplanning
De behandelingskeuze in jeugdzorg en speciaal onderwijs
Fop Verheij

In dit boek staan behandelingsplanning en het behandelingsplan als schriftelijke neerslag daarvan centraal, als een een brug tussen onderzoek en diagnostiek enerzijds en begeleiding en behandeling anderzijds.

€ 34.50
meer info
Belevend leren

Belevend leren
IdeeŽn om beelddenkers bij je les te houden
Tineke Verdoes

Deze uitgave neemt je, aan de hand van talloze voorbeelden, mee in de wereld van het beelddenken en reikt manieren van lesgeven aan waardoor het werken met de beelddenkers in de klas een feestje wordt.

€ 22.50
meer info
Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Beren op de weg, spinsels in je hoofd
omgaan met emoties op het werk: de Rationele Effectiviteits Training
Theo IJzermans - Coen Dirkx

Voor iedereen die spanning en stress op het werk wil verminderen. Praktische methode RET leert je omgaan met emoties op het werk.

€ 22.95
meer info
Brein in onderwijs

Brein in onderwijs
Ria van Dinteren

Een boek over breinleren dat na een theoretisch kader volop aandacht heeft voor de praktijk. Hoe maak je lessen in secundair en hoger onderwijs breinvriendelijker? Met interactieve kaarten en een kaart over de werking van het puberbrein.

€ 24.95
meer info
Communiceren met ouders op de basisschool

Communiceren met ouders op de basisschool
Zo bereik je meer!
Gabrielle Bos - Aggy Langedijk

Onderwijscommunicatietrainers Gabrielle Bos en Aggy Langedijk reiken directies en leerkrachten een helder en stevig stappenplan aan om hun communicatie met ouders onder de loep te nemen, op schoolniveau en op niveau van de individuele leerkracht.

€ 22.50
meer info
Culturele diversiteit in de klas

Culturele diversiteit in de klas
Hans van der Heijde - Luuk Kampman - Klaas Bruin

Dit boek vertaalt het zuiver omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen naar de dagelijkse praktijk in de klas. Zesde, geheel herziene druk met een nieuw hoofdstuk over het multiculturaliteitsdebat.

€ 21.50
meer info
Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief

Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief
Marinel Gerritsen - Marie-ThťrŤse Claes

Een overzicht van actuele theorieŽn over cultuurverschillen en de verschillen in verbale en non-verbale communicatie die daaruit voortvloeien. Uitgangspunt is een vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen, wel dezelfde taal, niet dezelfde cultuur.

€ 31.50
meer info
DOCENT!

DOCENT!
Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs
Walter Geerts - Renť van Kralingen

Lesgeven in het hoger onderwijs gaat veel verder dan alleen kennisoverdracht. In 14 hoofdstukken behandelt dit boek dť actuele thema's waarmee docenten te maken krijgen. Een onmisbaar hands-on basisboek en praktisch naslagwerk.

€ 29.50
meer info
eigen wereld van het kind

eigen wereld van het kind
OriŽntatie op de leefwerelden van kinderen
Arjan Dieleman - Fedor de Beer

Aan de hand van ervaringen, uitspraken en gedachten brengen de auteurs de leefwereld van kinderen in beeld. Interessant voor professionals in het basisonderwijs.

€ 24.50
meer info
En wie ben jij?

En wie ben jij?
Yvonne Droogh

Een sympathieke methode waarmee kinderen antwoord kunnen krijgen op vragen over en zich bewust kunnen worden van hun identiteit.

€ 14.90
meer info
Gedrag in uitvoering

Gedrag in uitvoering
Over executieve functies bij kinderen en pubers - Tweede editie
Diana Smidts - MariŽtte Huizinga

De tweede, geheel herziene editie van dit zeer succesvolle boek bevat herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven van kinderen tussen de 3 en 17 jaar, maar ook inzichten en praktische tips versterken van executieve functies.

€ 19.95
meer info
Gespreksvoering in groepen

Gespreksvoering in groepen
Succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn
Janne Geurts - Inge MŁller - Hans Tenwolde

Deze flexibele denkmethode laat zien hoe de kwaliteit van groepsgesprekken positief beÔnvloed kan worden. Met de vele reflectieve en activerende opdrachten, concrete adviezen en veel voorbeelden uit zeer diverse praktijksituaties.

€ 24.50
meer info
giraf en de jakhals in ons

giraf en de jakhals in ons
Over geweldloos communiceren
Justine Mol

Marshall Rosenberg, de grondlegger van Nonviolent Communication ofwel Geweldloos Communiceren, koos twee dieren om zijn ideeŽn krachtig en duidelijk over te brengen: de jakhals en de giraf. Zij staan symbool voor twee kwaliteiten in ons.

€ 14.90
meer info
Goochelen met informatievaardigheden

Goochelen met informatievaardigheden
Een didactische aanpak
Peter den Hollander

Dit boek leert leerkrachten in primair en secundair onderwijs hoe ze hun leerlingen informatievaardig kunnen maken. Met aandacht voor de theoretische achtergronden en de praktische aanpak met het Suc6-model.

€ 19.50
meer info
Grote pedagogen in klein bestek

Grote pedagogen in klein bestek
Tom Kroon - Bas Levering

Het gedachtegoed en de levensloop van drieŽnvijftig grote pedagogen en denkers over opvoeding: van Comenius tot Korczak, van Mohammed tot Montessori, van Plato tot Spock.

€ 32.50
meer info
Handboek voor leraren

Handboek voor leraren
Walter Geerts - Renť van Kralingen

Dit toegankelijke handboek is een inspiratiebron voor actuele afstudeerthemaís en biedt praktisch gereedschap om jarenlang door te blijven groeien in het docentschap. Daarmee slaat de uitgave een gedegen brug naar de werkelijkheid in de klas.

€ 47.50
meer info
Handboek werken in de wijk

Handboek werken in de wijk
Jean Pierre Wilken - Anne-Marie van Bergen

Over de gevolgen van de ommezwaai naar wijkgericht werken voor de sociale professional. Een basisboek over interdisciplinair samenwerken in buurt- en wijkteams, met actieve burgers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en mantelzorgers en de gemeenten.

€ 39.50
meer info
Hoe ver reikt de invloed van de leraar?

Hoe ver reikt de invloed van de leraar?
Onderzoek naar het functioneren van jongens met gedragsproblemen in het voortgezet speciaal onderwijs (Horizon-reeks)
Kelly Simon - Helma Koomen

Een goede relatie leraar-leerling kan het verschil maken voor risico- of zorgleerlingen. In dit boek wordt op basis van praktijkgericht onderzoek nagegaan of dit ook geldt voor jongens met gedragsproblemen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (Cluster 4).

€ 14.90
meer info
Hoezo probleemouders?

Hoezo probleemouders?
Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders-maatschappij
Alice van der Pas

De auteurs snijden heikele onderwerpen aan, zoals de nieuwe Jeugdwet, vechtscheidingen en de non-status van stief- en pleegouders, maar ook opbeurende zaken en alternatieven komen aan bod.

€ 19.90
meer info
Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding
Een praktijkgericht boek
Jos van der Wal - Jacob de Wilde - Ineke de Mooij (m.m.v.)

Dit boek beschrijft de ontwikkeling bij jongeren van 12 tot 22 jaar op het gebied van cognitie, hersenen, emotie en seksualiteit, en de manier waarop deze ontwikkeling bijdraagt aan hun identiteitsvorming. 5de herziene druk.

€ 34.50
meer info
Iedereen aan boord!

Iedereen aan boord!
Samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt
Jos van der Horst - Bart van Kessel

Een concrete aanpak die bijdraagt aan de verwezenlijking van passend onderwijs ook in situaties waarin dat niet vanzelfsprekend is. De adviezen zijn gebaseerd op de eigen ervaringen van de auteurs.

€ 29.90
meer info
Ik ben aan ze gehecht

Ik ben aan ze gehecht
Over gehechtheid als een boei in nood
Martine Delfos

Toegankelijke beschrijving van wat gehechtheid is, hoe het zich ontwikkelt. Met aandacht voor situaties die daarop invloed uitoefenen, zoals scheiding, adoptie en pleegzorg, en de maatschappelijke context.

€ 11.90
meer info
Ik en hoogbegaafdheid

Ik en hoogbegaafdheid
Inzicht in jezelf
Nathalie van Kordelaar - Esther de Boer - Mariken Althuizen

Kinderen meer inzicht geven in hun hoogbegaafdheid. Aan de orde komen o.a. theorie van de hoogbegaafdheid, creatief denkvermogen, omgaan met anderen, anders voelen, perfectionisme, onderpresteren en faalangst.

€ 16.50
meer info
Ik weet niet, het lukt gewoon niet

Ik weet niet, het lukt gewoon niet
Krijg zelf grip op tegenvallende schoolresultaten!
Jeanette van Dijk

Dit boek helpt pubers zelf te ontdekken wat er tussen hen en goede schoolresultaten staat en geeft hen instrumenten in handen om daar wat aan te doen. Een mix van effectieve studiehulp en coaching.

€ 17.50
meer info
Inspireren tot leren

Inspireren tot leren
Het ontwerpen van een uitdagende leeromgeving
Dries van der Vlerk

€ 20.00
meer info
Jonge burgers

Jonge burgers
Kindercentra als democratische oefenplaats
Anke van Keulen

Onderzoek en praktijkervaring van (inter)nationale auteurs in het kader van het project Kindercentrum en school als democratische oefenplaats. Om de democratische vaardigheden bij kinderen te bevorderen

€ 24.90
meer info
Jongensbrein/Meisjesbrein

Jongensbrein/Meisjesbrein
Over genderverschillen en -strategieŽn voor onderwijs en kinderopvang
Betsy van de Grift

Over de verschillen tussen jongens en meisjes tot 7-8 jaar. Na een uitgebreide wetenschappelijke en theoretische verkenning, behandelt de auteur 21 opvoed- en onderwijsstrategieŽn, om af te sluiten met een exclusief essay over het kleuterjongetje.

€ 21.50
meer info
Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs

Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs
Regina Stoutjesdijk

Toegankelijk verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs. Naast gedragsproblemen in zijn algemeenheid, is er ook aandacht voor ADHD en autismespectrumstoornissen.

€ 13.90
meer info
Leidinggeven aan onderzoekende scholen

Leidinggeven aan onderzoekende scholen
Meta KrŁger (red.)

Onderzoeksmatig leiderschap in onderzoekende scholen kan leiden tot onderwijs dat beter is afgestemd op de eisen van de hedendaagse maatschappij. Dit boek bevat de resultaten van onderzoek op dit terrein.

€ 29.50
meer info
Leren en veranderen

Leren en veranderen
Emotie, gedrag en denken
Sanneke Bolhuis

Dit boek maakt duidelijk dat menselijk gedrag en denken emotioneel zijn geworteld en gekleurd door de sociale omgeving. Het bespreekt leren als betekenisgeving, waarbij (sub)culturen als blauwdruk dienen.

€ 32.50
meer info
Leren met autisme

Leren met autisme
Autistisch denken in de onderwijspraktijk
Kobe Vanroy

Dit boek verheldert, aan de hand van de AutismeCentraalMethodiek, gedragsproblemen in de klas vanuit autistisch denken en biedt een concrete aanpakstrategie waarin er plaats is voor zowel omgevingsaanpassingen als vaardigheden leren.

€ 20.00
meer info
Mindset, de weg naar een succesvol leven

Mindset, de weg naar een succesvol leven
Ouderschap, bedrijfsleven, sport, school, relaties
Carol S. Dweck

De wereldberoemde psychologe Carol Dweck van Stanford University heeft, na tientallen jaren onderzoek naar prestatie en succes, een baanbrekend begrip ontdekt: de kracht van onze mindset.

€ 27.50
meer info
Muziekpedagogiek in beweging

Muziekpedagogiek in beweging
Technologie als medium
Thomas De Baets - Luc Nijs

Deze publicatie staat stil bij de rol en betekenis van technologie in muziekeducatie en biedt ruimte voor zowel academische perspectieven als getuigenissen uit de praktijk.

€ 20.00
meer info
Muzikale stijlgeschiedenis

Muzikale stijlgeschiedenis
de evolutie van stijlkenmerken in de westerse klassieke muziek
Wouter Steffelaar

Dit boek biedt een compact overzicht van de muzikale stijlgeschiedenis. Zeer geschikt voor studenten van muziekscholen en conservatoria, maar ook voor ieder ander die zijn luistervaardigheid wil vergroten. Met cd's met luistervoorbeelden.

€ 34.95
meer info
Onderwijs en burgerschap: wat vermag de basisschool

Onderwijs en burgerschap: wat vermag de basisschool
Onderzoek naar De Vreedzame School (proefschrift)
Leo Pauw

Dit proefschrift levert een flinke bijdrage aan de kennisopbouw rondom burgerschapsvorming in het onderwijs.

€ 59.00
meer info
Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context

Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context
Van startbekwaam naar stadsbekwaam
Ruben Fukkink - Ron Oostdam

Het boek vertaalt inleidende en verdiepende theorie over urban education naar praktijkgerichte situaties, middels een samenspel van onderwijskundige en sociologische inzichten in opvoeding en onderwijs.

€ 29.50
meer info
OnderWijs met ICT

OnderWijs met ICT
Leren en lesgeven met technologie
Erik Bolhuis - Aike van der Hoeff (red.)

Inzichten, achtergronden en ideeŽn voor het inzetten van technologie en ICT in het onderwijs, met de nadruk op didactische toepassingen. Voor studenten lerarenopleiding en professionals in het onderwijs.

€ 24.50
meer info
onderwijsdebat

onderwijsdebat
Waarom de hervorming van het secundair broodnodig is
Ides Nicaise - Dimokritos Kavadias - Bram Spruyt - Mieke Van Houtte [red.]

Onderwijsdeskundigen van de vier grote Vlaamse universiteiten luiden de alarmbel: een grondige hervorming van het secundair onderwijs is broodnodig. In dit maatschappijdebat leveren ze de vragen die er toe doen en een reeks mogelijke antwoorden.

€ 24.90
meer info
Ontwikkeling in de groep

Ontwikkeling in de groep
Groepsdynamica bij kinderen en jongeren
Marianne Luitjes - Ilona de Zeeuw-Jans

Een compleet overzicht van de groepsontwikkeling bij kinderen en jongeren, met aandacht voor zowel theorie als de praktische toepassing ervan. Voor studenten pedagogiek en sociaalpedagogische hulpverlening, sport- en lerarenopleidingen.

€ 39.50
meer info
Onze Klas, Mijn Wereld

Onze Klas, Mijn Wereld
Theorie en praktijk van werken aan sociale competentie, taal en ICT in de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool
Dorian de Haan - Els Schellekens

Een methodiek voor het werken aan de sociale competentie van kinderen in groep 1-4 van de basisschool in combinatie met taalontwikkeling en inzet van ICT. Ruim 50 activiteiten, uitgeprobeerd in de praktijk, zijn beschreven.

€ 39.90
meer info
Opbrengstgericht leren, meer dan presteren

Opbrengstgericht leren, meer dan presteren
Een integrale aanpak van OGW en HGW
Bram de Muynck - Dick Both - Elsbeth Visser-Vogel

Stap voor stap werken aan de verbetering van het onderwijs dankzij een goede verbinding tussen opbrengstgericht en handelingsgericht werken.

€ 22.50
meer info
Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen

Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen
Anouke Bakx - Anje Ros - Peter Teune

Dit boek leert de toekomstige leraar kritisch te kijken naar de doelen van het onderwijs, zelf leeractiviteiten te ontwerpen en selectief gebruik te maken van reeds ontwikkeld lesmateriaal.

€ 24.50
meer info
Open ogen in een kleurrijke klas

Open ogen in een kleurrijke klas
Perspectieven voor de lespraktijk
Maaike Hajer - MylŤne Hanson - Annelies Riteco - Betsy Hijlkema

Leraren krijgen steeds vaker te maken met diversiteit in culturele achtergronden en taalvaardigheid in hun klas. Dit boek geeft handvatten om hiermee om te gaan en werkvormen te laten aansluiten bij taal en verhaal van de leerlingen.

€ 22.00
meer info
Opvoeden in betrokkenheid

Opvoeden in betrokkenheid
Lessen uit de wetenschap
Kitty Jurrius - Heleen Torringa

Dit boek laat zien hoe ouders, professionals en kinderen zelf, een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling naar een meer betrokken maatschappij.

€ 19.90
meer info
Ouders en school

Ouders en school
Succesfactoren voor betrokkenheid
Frederik Smit

Praktische handvatten om de ouderbetrokkenheid bij de school te optimaliseren.

€ 13.90
meer info
Ouderschapsgroei en bufferprocessen

Ouderschapsgroei en bufferprocessen
Margreth Hoek - Hanneke Miley

In deze bundel klassiekers uit de themareeks van het tijdschrift Ouderschapskennis wordt het buffermodel bij ouderschapsgroei uitgewerkt en wordt ouderschapstheorie met praktijk en beleid verbonden.

€ 24.90
meer info
Pedagogiek in de onderwijspraktijk

Pedagogiek in de onderwijspraktijk
Een geÔntegreerde benadering
Jeroen Onstenk

Ondersteuning bij het ontwikkelen van een eigen visie en een geÔntegreerde benadering van pedagogisch handelen in het onderwijs, met aandacht voor de pedagogische opdracht, het pedagogisch klimaat en het pedagogisch perspectief op de leeromgeving.

€ 26.50
meer info
Pedagogiek voor professionele opvoeders

Pedagogiek voor professionele opvoeders
Hans-Jan Kuipers

De denkbeelden van wetenschappers die de fundamenten hebben gelegd voor het huidige pedagogisch denken belicht en geplaatst in de maatschappelijke context van toen en nu. Verlevendigd met casuÔstiek.

€ 24.50
meer info
pedagogisch sensitieve leraar

pedagogisch sensitieve leraar
Werken aan brede opbrengsten
Anouke Bakx

Gebaseerd op recente, wetenschappelijke inzichten geeft dit boek leerkrachten bouwstenen om vanuit hun pedagogische sensitiviteit systematisch te kunnen werken aan de groei van hun leerlingen.

€ 26.00
meer info
Pedagogisch vakmanschap in het voortgezet onderwijs

Pedagogisch vakmanschap in het voortgezet onderwijs
Hoe de school jongeren kan ondersteunen bij het Opgroeien & Ingroeien in de samenleving
Johan Hamstra - Dolf Hautvast - Otto de Loor

Hoe kunnen secundaire scholen hun pedagogische opdracht adequaat invullen en de ontwikkeling van de persoonlijkheid, talenten en identiteit van de leerling ondersteunen? Een inspirerend praktijkboek.

€ 22.50
meer info
Peuteren en Kleuteren

Peuteren en Kleuteren
De breintheorie over het leren van het jonge kind
Betsy van de Grift

Uniek praktijk geÔnspireerd theorieboek met een neurowetenschappelijke benadering van de bijzondere manier waarop jonge kinderen leren. Maakt de samenhang van de ontwikkelingsgebieden tussen 2,5 en 6 jaar zichtbaar.

€ 19.90
meer info
Praktijkonderzoek in de school

Praktijkonderzoek in de school
Cyrilla van der Donk - Bas van Lanen

Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken hebben de auteurs de basisprincipes van praktijkonderzoek vertaald naar het onderwijs, vanuit een realistische visie op de waarde die het kan hebben voor school, leraren, leerlingen en ouders.

€ 32.50
meer info
Praktische pedagogiek als theoretisch probleem

Praktische pedagogiek als theoretisch probleem
Bas Levering

In deze verzameling opstellen worden niet alleen actuele pedagogische vragen aan de orde gesteld, maar wordt ook een aanpak gepresenteerd waarmee een praktische pedagogiek een antwoord op die vragen kan formuleren.

€ 22.90
meer info
Professioneel pedagogisch handelen

Professioneel pedagogisch handelen
Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties
Gerbert Sipman

Ecologische pedagogiek, een vernieuwende aanpak van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren, waarbij gedragsproblemen worden beschouwd in relatie tot de omgeving.

€ 23.00
meer info
Pubervulkanen

Pubervulkanen
Adolescenten leren omgaan met boosheid en woede
Warwick Pudney - …liane Whitehouse

Een praktische gids voor ouders, leerkrachten en andere professionals die bol staat van de tips om confrontaties met pubers te verminderen en relaties te verbeteren.

€ 24.95
meer info
Regie versterken in het onderwijs

Regie versterken in het onderwijs
Worden wie je bent
Elena Carmona van Loon

Over de invloed die leraren hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen. Met praktische handvaten om doelgericht met zogenaamde regiefuncties van leerlingen aan de slag te gaan.

€ 28.50
meer info
Rouw bij kinderen en jongeren

Rouw bij kinderen en jongeren
Over het begeleiden van verliesverwerking
Mariken Spuij

'Een unieke gids voor iedereen die rouwende kinderen wil steunen.' - Prof. dr. Caroline Braet, Universiteit Gent, in het voorwoord bij dit boek.

€ 24.95
meer info
Samen gesteld

Samen gesteld
De dynamiek van het stiefgezin
Ietje Heybroek - Boukje Overgaauw

Dit boek reikt handvatten aan bij het vormen van een stiefgezin, door het geven van inzicht. Bevat zowel persoonlijke ervaringen van stiefouders als ervaringen van een hulpverlener in de begeleiding van stiefgezinnen.

€ 19.90
meer info
Samen opvoeden

Samen opvoeden
OriŽntatie op pedagogische werkvelden
Hans Janssen (red.)

Dit boek helpt (toekomstige) professionals zich te oriŽnteren op hun voorkeuren, mogelijkheden en kansen binnen het pedagogisch beroepenveld. Het legt een verbinding tussen pedagogisch handelen, opvoedingstheorieŽn en opvoedingspraktijken

€ 31.50
meer info
Samen werken aan schoolsucces

Samen werken aan schoolsucces
School en ouders in het vo en mbo
MariŽtte Lusse - Annette Diender

Hoe geef je vorm aan ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs en zorg je daarbij voor de balans tussen de regie van de leerling en de steun van de ouders?

€ 24.50
meer info
Schakels in de school

Schakels in de school
Beginnend leidinggeven in het primair onderwijs
Jan Wolsing - Eric Verbiest

Dit boek bespreekt de vaardigheden die een beginnend leidinggevende in het basisonderwijs nodig heeft. Bedoeld voor nascholingstrajecten voor middenmanagement en kan ook ingezet worden op de lerarenopleiding.

€ 29.50
meer info
Snap jij die ouders?

Snap jij die ouders?
Basisboek professioneel werken met ouders
Pieter Remmerswaal - Ad de Gouw

Dit basisboek is vooral een praktijkboek met veel suggesties voor een professionele, dit is een respectvolle en vooral open houding tegenover ouders en veel handvatten voor een concrete aanpak die in de praktijk werkt.

€ 29.00
meer info
Studeren met autisme

Studeren met autisme
Hoe werkt dat?
Katja Stil - Renske Castricum

Deze praktische hulpgids is in eerste instantie bedoeld voor (aankomend) studenten met autisme. Maar ook voor ouders en begeleiders is het een handige leidraad.

€ 17.50
meer info
Tussen geven en nemen

Tussen geven en nemen
Over contextuele therapie
Ivan Boszormenyi-Nagy

€ 49.00
meer info
Van alles wat meenemen

Van alles wat meenemen
Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland
Anke van Keulen - Annemiek van Beurden - Trees Pels

Wetenschappelijke gegevens over opvoeden en wat ouders daarmee willen bereiken worden in een cultureel-maatschappelijk kader geplaatst, zodat de lezer inzicht krijgt in de verschillende bevolkingsgroepen en in de diversiteit bŪnnen deze groepen.

€ 23.50
meer info
Van gedragsregulering naar opvoeding

Van gedragsregulering naar opvoeding
Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de Vreedzame School
Leo Pauw

Praktijkgericht boek over het aanpakken van probleemgedrag op school. De nadruk wordt erop gelegd dat gedrag niet los kan worden gezien van de omgeving.

€ 26.90
meer info
Van kerndoel tot referentieniveau

Van kerndoel tot referentieniveau
Marielle van der Stap

Het onderwijsaanbod belicht vanuit de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs namelijk referentieniveaus, kaders en arrangementen.

€ 24.90
meer info
veldgids 'Iedereen aan boord!'

veldgids 'Iedereen aan boord!'
Hoe ga ik te werk als passend onderwijs niet vanzelf spreekt?
Jos van der Horst - Bart van Kessel

In meer dan 20 ruggensteunen, praktijkgerichte opdrachten en oefeningen laten de auteurs zien hoe je samen met mensen in de omgeving passend onderwijs kunt realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

€ 29.90
meer info
Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding
Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding
Micha de Winter

Een krachtig pleidooi voor een hernieuwde maatschappelijke ambitie in opvoeding en pedagogiek.

€ 19.90
meer info
Waarden aan het werk

Waarden aan het werk
Over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionals
Tonja van den Ende

Aan de hand van interviews en casuÔstiek biedt dit boek belangrijke aanknopingspunten voor het verder versterken van de normatieve leerprocessen van professionals en hun organisaties.

€ 19.90
meer info
Werk aan je winkel

Werk aan je winkel
Jongeren leren communiceren en zichzelf presenteren
Kirsten Barkmeijer - Johan Brokken

Verschillende creatieve werkvormen waarmee jongeren kunnen leren zichzelf op een passende manier te presenteren. Thema's: communiceren, complimenten en feedback, gevoelens uiten, voor jezelf opkomen en jezelf presenteren.

€ 27.50
meer info
Werken in de brede school

Werken in de brede school
Een pedagogische benadering
Jeanette Doornenbal - Saskia van Oenen - Wouter Pols (red.)

Dit boek bereidt (toekomstige) leraren, pedagogisch medewerkers en sociale professionals voor op alle aspecten van het werken in de brede school. Met aandacht voor theorie en praktijk, voor pedagogische opdracht en materiŽle informatie.

€ 22.50
meer info
werkgeheugen

werkgeheugen
Gerichte ondersteuning bij leerstoornissen
Tracy Alloway

Problemen met het werkgeheugen bij kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, ... in een vroeg stadium opsporen en aanpakken. Gedegen theoretisch onderbouwd, maar toegankelijk geschreven. Voor professionals, ouders en studenten.

€ 19.90
meer info
Zonde van de tijd

Zonde van de tijd
Zeven opstellen over opvoeding
E.A. Godot

€ 24.90
meer info
 
top