opvoeding en onderwijs - secundair onderwijs - alle boeken

Aandacht, graag!

Aandacht, graag!
Leerlingen ondersteunen in het beheersen van alledaagse executieve functies
Paula Moraine

Paula Moraine laat zien dat het mogelijk is bij iedere leerling de executieve functies te versterken en verder te ontwikkelen. GeÔllustreerd met talrijke duidelijke casussen en handvatten.

€ 24.90
meer info
Actief met taalvaardigheid

Actief met taalvaardigheid
Werken met literaire genres in de klas
FranÁoise Lucas

Praktisch, taaloverstijgend werkvormenboek waarmee de docent moderne vreemde talen en NT2 meteen aan de slag kan.

€ 26.00
meer info
Culturele diversiteit in de klas

Culturele diversiteit in de klas
Hans van der Heijde - Luuk Kampman - Klaas Bruin

Dit boek vertaalt het zuiver omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen naar de dagelijkse praktijk in de klas. Zesde, geheel herziene druk met een nieuw hoofdstuk over het multiculturaliteitsdebat.

€ 21.50
meer info
DifferentiŽren in het talenonderwijs

DifferentiŽren in het talenonderwijs
Kleine ingrepen, grote effecten
Johan Keijzer - Karen Verheggen - Det van Gils

Een praktisch inspiratieboek vol met tips voor kleine ingrepen en werkvormen die recht doen aan de verschillen tussen leerlingen of cursisten in heterogene en homogene groepen.

€ 32.50
meer info
Gaza

Gaza
Geschiedenis van de Palestijnse tragedie
Lucas Catherine - Charles Ducal

Lucas Catherine geeft concrete antwoorden op vragen rond de oorlog in Gaza en het IsraŽlisch-Palestijnse conflict. Charles Ducal verwoordt treffende het menselijk drama van deze tragedie in een cyclus van negen gedichten.

€ 15.00
meer info
Gemotiveerd leren en lesgeven

Gemotiveerd leren en lesgeven
De kracht van intrinsieke motivatie
Anje Ros - Jos Castelijns - Anne-Marieke van Loon - Kris Verbeeck

Een praktijkboek voor basis- en secundair onderwijs over motivatieprocessen en intrinsieke motivatie, met veel casussen uit de klassituatie en praktische tools om een gemotiveerde leeromgeving te creŽren.

€ 19.50
meer info
Geschiedenisdidactiek

Geschiedenisdidactiek
Handboek voor de vakdocent
Arie Wilschut - Dick van Straaten - Marcel van Riessen

Handboek waarin de lespraktijk van het geschiedenisonderwijs centraal staat en dat alle belangrijke competenties van de leraar en alle bouwmaterialen belicht: teksten, afbeeldingen, audiovisueel en digitaal materiaal, musea en omgevingsonderwijs.

€ 39.50
meer info
Handboek taalgericht vakonderwijs

Handboek taalgericht vakonderwijs
Maaike Hajer - Theun Meestringa

Dit handboek geeft achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en vele didactische suggesties gekoppeld aan een route voor het (her)ontwerpen van lessen naar taalgericht vakonderwijs.

€ 27.50
meer info
Handboek voor leraren

Handboek voor leraren
Walter Geerts - Renť van Kralingen

Dit toegankelijke handboek is een inspiratiebron voor actuele afstudeerthemaís en biedt praktisch gereedschap om jarenlang door te blijven groeien in het docentschap. Daarmee slaat de uitgave een gedegen brug naar de werkelijkheid in de klas.

€ 47.50
meer info
Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding
Een praktijkgericht boek
Jos van der Wal - Jacob de Wilde - Ineke de Mooij (m.m.v.)

Dit boek beschrijft de ontwikkeling bij jongeren van 12 tot 22 jaar op het gebied van cognitie, hersenen, emotie en seksualiteit, en de manier waarop deze ontwikkeling bijdraagt aan hun identiteitsvorming. 5de herziene druk.

€ 34.50
meer info
Ik heb ook wat te vertellen!

Ik heb ook wat te vertellen!
Communiceren met pubers en adolescenten
Martine Delfos

Een helder geschreven boek, dat met vele voorbeelden de wereld van de puber op indringende wijze ontsluit. Geeft handvatten in communicatie met en opvoeding van pubers. Geschikt als leerboek in opleidingen voor mensen die met jongeren werken.

€ 29.90
meer info
In Brussel

In Brussel
Een reis door de wereld
Hans Vandecandelaere

170 nationaliteiten in 1 stad. Brussel. Hoe kwam die superdiversiteit zo snel tot stand? Dit boek combineert getuigenissen met onderzoek, maar is ook een liefdesverklaring aan een veelkleurige metropool.

€ 29.50
meer info
In Molenbeek

In Molenbeek
Hans Vandecandelaere

In deze herziene uitgave blijft het oorspronkelijke verhaal over Oud-Molenbeek behouden. Maar in twee nieuw hoofdstukken blikt de auteur ook terug op een bewogen jaar.

€ 20.00
meer info
Kwart over Gaza

Kwart over Gaza
Van brandhaard Midden-Oosten naar mijnenveld Lage Landen
Anja Meulenbelt

Meulenbelt, schaamteloos partijdig, voor rechten van de Palestijnen maar niet tegen IsraŽl, wil met dit persoonlijke betoog helderheid brengen in heftige discussies.

€ 24.95
meer info
Leren met autisme

Leren met autisme
Autistisch denken in de onderwijspraktijk
Kobe Vanroy

Dit boek verheldert, aan de hand van de AutismeCentraalMethodiek, gedragsproblemen in de klas vanuit autistisch denken en biedt een concrete aanpakstrategie waarin er plaats is voor zowel omgevingsaanpassingen als vaardigheden leren.

€ 20.00
meer info
Lessen in orde

Lessen in orde
Handboek voor de onderwijspraktijk
Peter Teitler

Dit praktijkboek biedt concrete instrumenten orde te houden in de klas en antwoorden op de vraag ĎHoe creŽer ik samen met collegaís een plezierig leer- en leefklimaat in de klas, en in de hele school.í 3de druk.

€ 34.50
meer info
Lessen in orde in het mbo

Lessen in orde in het mbo
Handboek voor de onderwijspraktijk
Peter Teitler

Dit boek geeft (aanstaande) docenten instrumenten om lessen in orde te krijgen ťn te houden. Het boek gaat specifiek over mbo-studenten en is daarin uniek.

€ 34.50
meer info
Nederlands in de onderbouw

Nederlands in de onderbouw
Een praktische didactiek
Helge Bonset - Martien de Boer - Tiddo Ekens

Een praktisch naslagwerk voor de vormgeving van de lessen Nederlands in het secundair onderwijs. De theorie van de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren wordt direct toepasbaar in de onderwijspraktijk van alledag.

€ 34.50
meer info
onderzoekende houding

onderzoekende houding
Werken aan professionele ontwikkeling
Maaike van den Herik - Arnout Schuitema

Dit boek geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding, met een toegankelijke schrijfstijl en praktijkgerichte oefeningen. Voor studenten in de beginfase van educatieve en sociale studies in het hoger onderwijs.

€ 16.50
meer info
Positive Behavior Support in het voortgezet onderwijs

Positive Behavior Support in het voortgezet onderwijs
met Nederlandse bijdragen van Dik van Donselaar, Pim Kalkman onder redactie van Sui Lin Goei
Ellie L. Young - Paul Caldarella - Michael Richardson - Richard Young

Een handleiding voor teams in het voortgezet onderwijs die denken aan de invoering van of bezig zijn met het implementeren van de aanpak van schoolwide positive behavior support (SWPBS).

€ 44.90
meer info
Praktijkonderzoek in de school

Praktijkonderzoek in de school
Cyrilla van der Donk - Bas van Lanen

Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken hebben de auteurs de basisprincipes van praktijkonderzoek vertaald naar het onderwijs, vanuit een realistische visie op de waarde die het kan hebben voor school, leraren, leerlingen en ouders.

€ 32.50
meer info
Professioneel pedagogisch handelen

Professioneel pedagogisch handelen
Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties
Gerbert Sipman

Ecologische pedagogiek, een vernieuwende aanpak van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren, waarbij gedragsproblemen worden beschouwd in relatie tot de omgeving.

€ 23.00
meer info
Pubervulkanen

Pubervulkanen
Adolescenten leren omgaan met boosheid en woede
Warwick Pudney - …liane Whitehouse

Een praktische gids voor ouders, leerkrachten en andere professionals die bol staat van de tips om confrontaties met pubers te verminderen en relaties te verbeteren.

€ 24.95
meer info
Stoutenburg

Stoutenburg
leven in verbondenheid
Lisette van der Wel

Stoutenburg biedt als hedendaags milieuklooster een rustpunt in een hectische wereld. Een plek waar mensen tot zichzelf kunnen komen, verbinding kunnen maken met de natuur en een plek van gemeenschap, warme gastvrijheid en open spiritualiteit.

€ 17.50
meer info
Werk aan je winkel

Werk aan je winkel
Jongeren leren communiceren en zichzelf presenteren
Kirsten Barkmeijer - Johan Brokken

Verschillende creatieve werkvormen waarmee jongeren kunnen leren zichzelf op een passende manier te presenteren. Thema's: communiceren, complimenten en feedback, gevoelens uiten, voor jezelf opkomen en jezelf presenteren.

€ 27.50
meer info
wiskundehondje

wiskundehondje
En meer verhalen over vormen en getallen
Margriet van der Heijden

€ 14.95
meer info
 
top