opvoeding en onderwijs - specifieke lerarenopleiding - alle boeken

Actief met taal

Actief met taal
Didactische werkvormen voor het talenonderwijs
Dieuwke de Coole - Anja Valk

Ruim 60 verschillende werkvormen waarop de (aspirant)taaldocent in welke moderne taal dan ook zich kan inspireren om het onderwijs leuker, dynamischer of efficiënter te maken. 2de geactualiseerde druk.

€ 26.00
meer info
Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs

Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs
Peter Vermeulen - Annemie Mertens - Kobe Vanroy

Dit boek wil iedereen inspireren die de uitdaging aangaat om les te geven aan (rand)normaal begaafde leerlingen met autisme.

€ 19.00
meer info
Culturele diversiteit in de klas

Culturele diversiteit in de klas
Hans van der Heijde - Luuk Kampman - Klaas Bruin

Dit boek vertaalt het zuiver omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen naar de dagelijkse praktijk in de klas. Zesde, geheel herziene druk met een nieuw hoofdstuk over het multiculturaliteitsdebat.

€ 21.50
meer info
DOCENT!

DOCENT!
Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs
Walter Geerts - René van Kralingen

Lesgeven in het hoger onderwijs gaat veel verder dan alleen kennisoverdracht. In 14 hoofdstukken behandelt dit boek dé actuele thema's waarmee docenten te maken krijgen. Een onmisbaar hands-on basisboek en praktisch naslagwerk.

€ 29.50
meer info
Evalueren om te leren

Evalueren om te leren
Toetsen en beoordelen op school
Jos Castelijns - Mien Segers - Katrien Struyven - R.L. Martens - F. Dochy - H.H. Tillema

Een toegankelijk boek over toetsing en beoordeling op school, waarin kennis en praktijk nauw met elkaar zijn verweven. Ontwikkeld door een expertgroep afkomstig vanuit diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

€ 28.00
meer info
Ga d'r maar uit!

Ga d'r maar uit!
Orde en een veilig klimaat op school en in de klas
Marien Lokerse

Concrete antwoorden en oplossingen op vragen rondom orde houden en agressie in en rondom de klas, inzicht in de achtergronden van agressief gedrag en een overzicht van werkvormen die curatief kunnen worden ingezet. Voor beginnende én ervaren leerkrachten.

€ 21.50
meer info
Genres in schoolvakken

Genres in schoolvakken
Taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs
Bart van der Leeuw - Theun Meestringa

Dit boek helpt je als leraar (in opleiding) op tekstniveau te kijken naar je eigen vaktaal en taalgericht onderwijs te geven met een helder en beproefd concept: genredidactiek.

€ 27.50
meer info
Goochelen met informatievaardigheden

Goochelen met informatievaardigheden
Een didactische aanpak
Peter den Hollander

Dit boek leert leerkrachten in primair en secundair onderwijs hoe ze hun leerlingen informatievaardig kunnen maken. Met aandacht voor de theoretische achtergronden en de praktische aanpak met het Suc6-model.

€ 19.50
meer info
Handboek voor leraren

Handboek voor leraren
Walter Geerts - René van Kralingen

Dit toegankelijke handboek is een inspiratiebron voor actuele afstudeerthema’s en biedt praktisch gereedschap om jarenlang door te blijven groeien in het docentschap. Daarmee slaat de uitgave een gedegen brug naar de werkelijkheid in de klas.

€ 47.50
meer info
Ik heb ook wat te vertellen!

Ik heb ook wat te vertellen!
Communiceren met pubers en adolescenten
Martine Delfos

Een helder geschreven boek, dat met vele voorbeelden de wereld van de puber op indringende wijze ontsluit. Geeft handvatten in communicatie met en opvoeding van pubers. Geschikt als leerboek in opleidingen voor mensen die met jongeren werken.

€ 29.90
meer info
Leefwerelden van jongeren

Leefwerelden van jongeren
Thuis, school, media en populaire cultuur
Joke Hermes - Pauline Naber - Fedor de Beer

De auteurs schetsen de leefwerelden van jongeren aan de hand van wat de meeste jongeren met elkaar gemeen hebben: ze wonen thuis, volgen een schoolopleiding en groeien op in een wired world.

€ 27.50
meer info
Lessen in orde

Lessen in orde
Handboek voor de onderwijspraktijk
Peter Teitler

Dit praktijkboek biedt concrete instrumenten orde te houden in de klas en antwoorden op de vraag ‘Hoe creëer ik samen met collega’s een plezierig leer- en leefklimaat in de klas, en in de hele school.’ 3de druk.

€ 34.50
meer info
Luister je wel naar mij?

Luister je wel naar mij?
Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar
Martine Delfos

Dit boek behandelt het voeren van vraaggesprekken met kinderen, gespreksvoering in het algemeen en hulpverleningsgesprekken en gesprekken in de schoolsituatie in het bijzonder.

€ 25.90
meer info
Mindset, de weg naar een succesvol leven

Mindset, de weg naar een succesvol leven
Ouderschap, bedrijfsleven, sport, school, relaties
Carol S. Dweck

De wereldberoemde psychologe Carol Dweck van Stanford University heeft, na tientallen jaren onderzoek naar prestatie en succes, een baanbrekend begrip ontdekt: de kracht van onze mindset.

€ 27.50
meer info
Omgaan met pesten

Omgaan met pesten
Margo Henderson

Met de achtergrondinformatie, heldere casussen, suggesties en aanbevelingen om te handelen voor ouders, leerkrachten en schoolleiding uit dit boek moet het mogelijk zijn dat meer mensen opstaan tegen pesten.

€ 16.90
meer info
onderwijsdebat

onderwijsdebat
Waarom de hervorming van het secundair broodnodig is
Ides Nicaise - Dimokritos Kavadias - Bram Spruyt - Mieke Van Houtte [red.]

Onderwijsdeskundigen van de vier grote Vlaamse universiteiten luiden de alarmbel: een grondige hervorming van het secundair onderwijs is broodnodig. In dit maatschappijdebat leveren ze de vragen die er toe doen en een reeks mogelijke antwoorden.

€ 24.90
meer info
onderzoekende houding

onderzoekende houding
Werken aan professionele ontwikkeling
Maaike van den Herik - Arnout Schuitema

Dit boek geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding, met een toegankelijke schrijfstijl en praktijkgerichte oefeningen. Voor studenten in de beginfase van educatieve en sociale studies in het hoger onderwijs.

€ 16.50
meer info
Ontwikkeling in de groep

Ontwikkeling in de groep
Groepsdynamica bij kinderen en jongeren
Marianne Luitjes - Ilona de Zeeuw-Jans

Een compleet overzicht van de groepsontwikkeling bij kinderen en jongeren, met aandacht voor zowel theorie als de praktische toepassing ervan. Voor studenten pedagogiek en sociaalpedagogische hulpverlening, sport- en lerarenopleidingen.

€ 39.50
meer info
Praktijkboek voor leraren

Praktijkboek voor leraren
Professionele ontwikkeling op de werkplek
Walter Geerts - Joke van Balen - Wybe Postma

Dit boek ondersteunt aankomende en startende leerkrachten basis- en secundair onderwijs bij zelfreflectie, ervaringsleren op de werkplek en het meten en vastleggen van de eigen groei.

€ 19.50
meer info
Praktijkonderzoek in de school

Praktijkonderzoek in de school
Cyrilla van der Donk - Bas van Lanen

Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken hebben de auteurs de basisprincipes van praktijkonderzoek vertaald naar het onderwijs, vanuit een realistische visie op de waarde die het kan hebben voor school, leraren, leerlingen en ouders.

€ 32.50
meer info
Professioneel pedagogisch handelen

Professioneel pedagogisch handelen
Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties
Gerbert Sipman

Ecologische pedagogiek, een vernieuwende aanpak van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren, waarbij gedragsproblemen worden beschouwd in relatie tot de omgeving.

€ 23.00
meer info
Retourtje inzicht

Retourtje inzicht
Creatief met diversiteit voor sociale professionals
Toinette Loeffen - Herma Tigchelaar

Voor sociale professionals is het belangrijk inzicht te hebben in de vele facetten van hun eigen identiteit en die van anderen. Dit boek helpt hen daarbij.

€ 37.50
meer info
Samen werken aan leren en opvoeden

Samen werken aan leren en opvoeden
Basisboek over ouders en school
Ron Oostdam - Peter de Vries

Dit boek biedt een overzicht van wat pedagogen, leraren en andere beroepsgroepen moeten weten om met ouders en hun kinderen te kunnen samenwerken.

€ 29.50
meer info
Samen werken aan schoolsucces

Samen werken aan schoolsucces
School en ouders in het vo en mbo
Mariëtte Lusse - Annette Diender

Hoe geef je vorm aan ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs en zorg je daarbij voor de balans tussen de regie van de leerling en de steun van de ouders?

€ 24.50
meer info
Taal, een zaak van alle vakken

Taal, een zaak van alle vakken
Geïntegreerd taal- en zaakvakonderwijs op de basisschool
Wim van Beek - Marianne Verhallen

Dit boek presenteert een eenvoudig lesmodel, herkenbare praktijkvoorbeelden en concrete handreikingen waarmee elke leerkracht in het basisonderwijs geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs kan realiseren.

€ 31.50
meer info
Tussen geven en nemen

Tussen geven en nemen
Over contextuele therapie
Ivan Boszormenyi-Nagy

€ 49.00
meer info
Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs

Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs
René Appel - Anne Vermeer

De auteurs zetten een aantal theorieën over T2-verwerving in de verf en bespreken de belangrijkste didactische benaderingen, met veel voorbeelden uit de praktijk.

€ 23.00
meer info
 
top