psychologie - alle boeken

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief
PICOWO-reeks Deel 1
Martine Delfos - Norbert Groot

Vanuit de theorie van de Mental Age Spectrum within 1 Person en op basis van ervaringen in verschillende landen biedt dit boek inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme.

€ 29.50
meer info
Balans in beweging

Balans in beweging
Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn visie op individuele en gezinstherapie
Else-Marie van den Eerenbeemt - Ammy van Heusden

€ 21.00
meer info
Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Beren op de weg, spinsels in je hoofd
omgaan met emoties op het werk: de Rationele Effectiviteits Training
Theo IJzermans - Coen Dirkx

Voor iedereen die spanning en stress op het werk wil verminderen. Praktische methode RET leert je omgaan met emoties op het werk.

€ 22.95
meer info
Brein onder druk

Brein onder druk
Over stress, agressie en veerkracht
Malou van Hintum - Katy de Kogel (red.) - Frans Leeuw (red.)

Over de invloed die hersenmechanismen en fysiologische factoren zoals hartslag en hormoonniveaus hebben op iemands gedrag en gevoel. Over de wisselwerking tussen sociale- en psychologische factoren en fysiologische- en hersenprocessen.

€ 24.90
meer info
Cognitieve animatietherapie

Cognitieve animatietherapie
Paul Camp

Het eerste boek waarin deze vernieuwende vorm van psychotherapie wordt beschreven, in heldere bewoordingen en met praktijkvoorbeelden. Toepasbaar bij alle soorten problematiek en voor cliŽnten van alle leeftijden.

€ 25.00
meer info
Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie
Theorie en praktijk - tweede editie
Judith S. Beck

Solide training in de cognitieve gedragstherapie op basis van theoretische inzichten en klinische ervaring. Tweede geheel herziene editie (voorheen: Basisboek cognitieve therapie).

€ 49.95
meer info
Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie
De zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen
Jan Pieter van Oudenhoven

Een zoektocht naar de wisselwerking tussen het menselijk gedrag en de culturele omgeving. Het begrip cultuur wordt in relatie gebracht met taal, cognitie en intelligentie, persoonlijkheid, interpersoonlijke relaties en psychische gezondheid.

€ 29.50
meer info
Dialectische gedragstherapie

Dialectische gedragstherapie
Een praktische handleiding
Kelly Koerner

Toegankelijke handleiding bij de dialectische gedragstherapie, een effectieve therapievorm bij ernstige, meervoudige psychische problemen. Voor ervaren behandelaren en therapeuten in opleiding

€ 39.95
meer info
eenzaamheid van de waanzin

eenzaamheid van de waanzin
Tweehonderd jaar psychiatrie in romans en verhalen
Ranne Hovius

Een boeiend verslag van een literaire reis tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de psychiatrie.

€ 19.95
meer info
Ethische codes voor psychologen

Ethische codes voor psychologen
Karel Soudijn

Deze geheel geactualiseerde, derde editie van het ethisch handboek voor de psycholoog gaat uitgebreid in op de beroepscode 2015 van het NIP. Met tal van concrete voorbeelden uit de praktijk en oefeningen om de ethische regels te doorgronden.

€ 24.95
meer info
Gedrag in uitvoering

Gedrag in uitvoering
Over executieve functies bij kinderen en pubers - Tweede editie
Diana Smidts - MariŽtte Huizinga

De tweede, geheel herziene editie van dit zeer succesvolle boek bevat herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven van kinderen tussen de 3 en 17 jaar, maar ook inzichten en praktische tips versterken van executieve functies.

€ 19.95
meer info
Gedrag onder de loep

Gedrag onder de loep
Methodisch observeren in theorie en praktijk
Frits Goossens

Een toegankelijke en eigentijdse inleiding tot het observeren als wetenschappelijke methode om informatie te verzamelen over gedrag. Het boek bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.

€ 19.00
meer info
GeÔntegreerde cognitieve gedragstherapie

GeÔntegreerde cognitieve gedragstherapie
Handboek voor theorie en praktijk
Kees Korrelboom - Erik ten Broeke

Cognitieve gedragstherapie breed en diepgaand uitgewerkt. Een stevige theoretische onderbouwing en een hoog how to do it-karakter. Een compleet, onmisbaar boek voor therapeuten in opleiding en ervaren praktiserende therapeuten.

€ 69.50
meer info
Gestaltbenadering - Gestalt in actie

Gestaltbenadering - Gestalt in actie
Illustratieve teksten van sessies
Fritz Perls

€ 26.00
meer info
Grondbeginselen van de contextuele benadering

Grondbeginselen van de contextuele benadering
Ivan Boszormenyi-Nagy

€ 27.00
meer info
Handboek creatieve therapie

Handboek creatieve therapie
Henk Smeijsters

Een funderend boek voor alle creatieve therapieŽn dat professionals een samenhangend kader biedt dat de praktijk van alledag van een wetenschappelijke onderbouwing voorziet.

€ 38.00
meer info
Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen
Principes, perspectieven en praktijken
Jaap van Weeghel - Marieke Pijnenborg - Job van 't Veer - Gerdie Kienhorst

Het eerste standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen in Nederland. Over publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening en effectieve strategieŽn en interventies om stigmatisering te verminderen en te voorkomen.

€ 44.50
meer info
Handboek integrale rehabilitatiebenadering

Handboek integrale rehabilitatiebenadering
Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
Jean Pierre Wilken - Dirk den Hollander

Dit handboek gaat in op de geschiedenis, uitgangspunten en methodiek van psychosociale rehabilitatie. Voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang.

€ 44.90
meer info
Handboek neurofeedback bij ADHD

Handboek neurofeedback bij ADHD
Martijn Arns (red.)

Een overzicht van wat ADHD nu precies inhoudt op klinisch, neuropsychologisch, en neurofysiologisch gebied. Plus een beschrijving van Neurofeedback als behandelmethode bij ADHD en de psychologische inbedding van Neurofeedback in de praktijk.

€ 36.50
meer info
Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
Jakop Rigter

Een overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren, met aandacht voor diagnostiek en behandeling en de laatste inzichten vanuit genetica en (neuro)psychologie, omgevingsfactoren en preventie.

€ 65.00
meer info
Handboek relatietherapie

Handboek relatietherapie
Marieke Nijmanting

De belangrijkste therapievormen die bij relatietherapie worden gebruikt in ťťn praktisch boek.

€ 21.90
meer info
Handboek sociotherapie

Handboek sociotherapie
Theorie en praktijk voor hulpverleners in het sociaal-agogisch werkveld
Denise de Weerd - Suzanne Slaa - Eelco Muste

Praktisch en levendig handboek met aandacht voor zowel theorie als praktijk. Zeer geschikt voor de opleiding en als naslagwerk voor professionals.

€ 38.75
meer info
Help, mijn juf is een paard!

Help, mijn juf is een paard!
Het versterken van executieve functies door ervaringsleren met paarden
Paulien Rutgers

Met een wetenschappelijk onderbouwde theorie en veel praktijkvoorbeelden wordt in dit boek de rol die het paard kan spelen bij het versterken van executieve functies met behulp van ervaringsleren helder uiteengezet.

€ 34.90
meer info
Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid
van mensen met psychische aandoeningen (Passage-cahier)
Wilma Boevink - Annette Plooy - Sonja van Rooijen

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid krijgen in dit cahier expliciet betekenis in verhalen die worden verteld door degenen die aan den lijve ondervinden wat deze begrippen betekenen.

€ 27.50
meer info
Hulpgids Asperger-syndroom

Hulpgids Asperger-syndroom
de complete gids
Tony Attwood

€ 29.95
meer info
Hypnotherapie

Hypnotherapie
Het gebruik van taal volgens de methoden van Milton H. Erickson
Richard Bandler - John Grinder

€ 27.00
meer info
Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie

Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie
Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen
M.H.M. de Wolf

€ 31.00
meer info
Leren en veranderen

Leren en veranderen
Emotie, gedrag en denken
Sanneke Bolhuis

Dit boek maakt duidelijk dat menselijk gedrag en denken emotioneel zijn geworteld en gekleurd door de sociale omgeving. Het bespreekt leren als betekenisgeving, waarbij (sub)culturen als blauwdruk dienen.

€ 32.50
meer info
Loopbaangesprekken

Loopbaangesprekken
Praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur
Rupert Spijkerman

In dit handboek komen veel facetten, ingangen en werkvormen rond loopbaangesprekken aan de orde. Met veel aansprekende voorbeelden, geschreven vanuit de praktijk en met beschrijvingen van in te zetten werkvormen.

€ 19.95
meer info
Meer dan opvoeden

Meer dan opvoeden
Perspectieven op het werken met ouders
Carolien Gravesteijn - Monica Aartsma (red.)

In dit boek beschrijven uiteenlopende opvoed- en ontwikkelingsdeskundigen recente ontwikkelingen en bewezen praktijkvoorbeelden in hun vakgebied. Voor studenten sociale studies en professionals die met ouders werken.

€ 32.50
meer info
Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
Een inleiding
Jakop Rigter - Malou van Hintum

Dit boek bespreekt de meest voorkomende psychische aandoeningen waar kinderen aan kunnen leiden, welke rol opvoeding, erfelijke factoren en omgevingsfactoren daarbij spelen en hoe ze kunnen worden behandeld.

€ 39.50
meer info
Opgroeien in evenwicht

Opgroeien in evenwicht
Het kind fysiek en emotioneel in balans
Carla van Wensen

Dat een kind niet lekker in zijn vel zit heeft vaak te maken met factoren buiten het kind. Door deze factoren, omgeving, voeding, beweging, ouders, school, te betrekken bij het zoeken naar oorzaak en oplossing kan het kind weer in evenwicht komen.

€ 32.50
meer info
palet van de psychologie

palet van de psychologie
Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding
Jakop Rigter

7 belangrijke stromingen in de psychologie: psychoanalyse, behaviorisme, humanistische psychologie, cognitieve psychologie, systeemtheorie, omgevingspsychologie en biologische psychologie; met hun toepassing in hulpverlening en opvoeding.

€ 34.00
meer info
Papa is paars - Mama is groen

Papa is paars - Mama is groen
Voor jonge kinderen met een ouder met psychische problemen
Juliette Meijer

Twee voorleesverhalen met indringende tekeningen maken duidelijk wat het voor jonge kinderen betekent te leven met een ouder met een psychisch probleem. Met tips en achtergrondinformatie voor hulpverleners en ouders.

€ 17.50
meer info
Postpartum depressie

Postpartum depressie
Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning
Anne Marleen Meulink

Dit boek maakt, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, helder wat bekend is over de oorzaken en de gevolgen van postpartum depressie. Met handvatten voor ondersteuning en behandeling en aandacht voor de impact op de betrokken kinderen.

€ 24.90
meer info
Praktijkboek geÔntegreerde cognitieve gedragstherapie

Praktijkboek geÔntegreerde cognitieve gedragstherapie
Protocollaire behandelingen op maat
Erik ten Broeke - Kees Korrelboom - Marc Verbraak

In dit boek laten de auteurs zien hoe korter durende, protocollaire behandelingen in de praktijk werken en hoe ze, waar nodig, gecombineerd kunnen worden met creatieve, individuspecifieke interventies.

€ 49.50
meer info
Praktijkboek Psychotrauma

Praktijkboek Psychotrauma
Ankie Driessen - Willie Langeland

Dit helder en toegankelijk praktijkboek, geschreven door deskundigen, zet de verschillende traumatypen op een rij samen met de mogelijkheden van praktisch toepasbare hulp. Bestemd voor hulpverleners, docenten en studenten.

€ 27.50
meer info
Psychiatrische diagnostiek

Psychiatrische diagnostiek
de essentie
Allen Frances

Praktische gids die helpt bij het stellen van de juiste psychiatrische diagnose. Bedoeld voor professionals in de psychische gezondheidszorg. Het pragmatisch antwoord van Allen Frances op de kritiek op DSM-5.

€ 39.95
meer info
Psychoanalytische behandelingen

Psychoanalytische behandelingen
Onderbouwing, uitleg en toepassing van diverse behandelvormen
M.H.M. de Wolf

Een uitgebreid overzicht van de verschillende vormen van psychoanalytische behandelingen. Met wetenschappelijke verantwoording, maar ook met de nadruk op de praktijk.

€ 49.50
meer info
Psychoanalytische theorievorming en de DSM-5

Psychoanalytische theorievorming en de DSM-5
Ontwikkeling & psychopathologie
M.H.M. de Wolf

Een complete, overzichtelijke en diepgaande inleiding in de theorievorming van psychoanalyse. Geschikt voor de basisopleiding tot psychotherapeut en de opleiding tot klinisch psycholoog of psychiater.

€ 49.50
meer info
Psychologie voor de praktijk

Psychologie voor de praktijk
Jakop Rigter

€ 29.50
meer info
Rouw bij kinderen en jongeren

Rouw bij kinderen en jongeren
Over het begeleiden van verliesverwerking
Mariken Spuij

'Een unieke gids voor iedereen die rouwende kinderen wil steunen.' - Prof. dr. Caroline Braet, Universiteit Gent, in het voorwoord bij dit boek.

€ 24.95
meer info
Schematherapie in de klinische praktijk

Schematherapie in de klinische praktijk
Een complete gids voor individuele, groeps- en geÔntegreerde behandeling met schemamodi
Joan M. Farrell - Neele Reiss - Ida A. Shaw

Het eerste handboek dat een evidence-based methode biedt voor de integratie van individuele schematherapie en groepsschematherapie.

€ 54.95
meer info
Schematherapie met kinderen en jongeren

Schematherapie met kinderen en jongeren
Christof Loose - Peter Graaf - Gerhard Zarbock

Het eerste boek over het toepassen van schematherapie in de kinder- en jeugdpsychotherapie. Met specifieke themaís per leeftijdscategorie, een overzicht van vernieuwende technieken en vele concrete voorbeelden.

€ 54.95
meer info
Speltherapie

Speltherapie
Begeleid individueel spel in de gedragstherapie
Silvia HŲfer

De auteur verduidelijkt de toepassing van het begeleid individueel spel binnen de gedragstherapeutische behandeling van kinderen en jeugdigen aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, dialogen tussen psychotherapeut en cliŽnt, foto's en tabellen.

€ 39.90
meer info
spiegelende brein

spiegelende brein
over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen
Marco Iacoboni

Hoe komt het dat wij gedachten en gevoelens van anderen begrijpen? Wat is de neurologische basis van sociale vaardigheden? De revolutionaire wetenschap van spiegelneuronen toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

€ 19.95
meer info
Stemmingsklachten

Stemmingsklachten
Methoden, casuÔstiek en oefeningen
Corrie Baas

De verschillende vormen van stemmingsklachten per achterliggende problematiek uitgediept. Voor professionals in de gezondheidszorg en hulpverlening en voor mensen die aan het eigen herstel willen werken of een naaste daarbij willen ondersteunen.

€ 29.50
meer info
Sterker met stress

Sterker met stress
Waarom stress goed voor je is en hoe je ervan kunt profiteren
Kelly McGonigal

Opzienbarende boodschap: stress kan geen kwaad. Meer nog, stress kan je sterker, slimmer en gelukkiger maken, als je er goed mee omgaat. Met deze stoomcursus leer je stress begrijpen, omarmen en in je voordeel gebruiken.

€ 19.95
meer info
stressbeeld

stressbeeld
Over de samenhang tussen lichamelijke en psychische aspecten van stress
Christina van der Feltz-Cornelis

Dit boek legt op een toegankelijk manier uit welke processen er bij stress optreden in lichaam en psyche en wat je tegen ongezonde stress kunt doen. Voor mensen die last hebben van stress en voor professionals die deze mensen begeleiden of behandelen.

€ 22.95
meer info
Terug naar normaal

Terug naar normaal
Inside informatie over de epidemie van psychische stoornissen, DSM-5, Big Pharma en de medicalisering van het dagelijks leven
Allen Frances

De geschiedenis en ontsporing van de psychiatrie geschetst aan de hand van verhalen en voorbeelden. Over excessen in de psychiatrische diagnostiek en de farmaceutische industrie. En een stuk over hoe de psychiatrie weer veilig en gezond kan worden.

€ 21.95
meer info
Transculturele vaardigheden voor therapeuten

Transculturele vaardigheden voor therapeuten
Een systeemtheoretisch behandelmodel
Nel Jessurun

Dit boek reikt therapeuten een leidraad aan om gevoeliger te worden voor de diversiteit van hun cliŽnten. Het biedt een systeemtheoretisch behandelmodel en een groot aantal oefeningen en opdrachten.

€ 39.50
meer info
Trauma en veerkracht

Trauma en veerkracht
Hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen
Luuc Smit

Dit praktijkboek legt uit wanneer bij de verwerking van trauma en post traumatische stressklachten gespecialiseerde hulp echt nodig is en wanneer het juist beter is deze (nog) niet in te zetten en de eigen veerkracht van de mensen te stimuleren.

€ 24.90
meer info
Vertelt u mij eens iets meer...

Vertelt u mij eens iets meer...
Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk
Cor Hoffer

Dit boek beschrijft welke invloed cultuur en religie hebben op zorg en welzijn en geeft praktische tips hoe de professional daarmee kan omgaan. Uitgangspunt daarbij is de belevingswereld van de individuele patiŽnt of cliŽnt.

€ 24.50
meer info
Waar begin je?

Waar begin je?
Cognitieve gedragstherapie voor schoolgaande jongeren
Torrey A. Creed - Aaron T. Beck - Jarrod Reissweber

Korte beschrijving van model en technieken van de cognitieve gedragstherapie plus aansprekende casuÔstiek, oefeningen en handouts. Samen een stevig kader voor zorgcoŲrdinatoren en docenten met een extra zorgtaak in het secundair onderwijs.

€ 42.50
meer info
Zingevingstherapie

Zingevingstherapie
en praktische handleiding over melancholie
Marieke Nijmanting

Hoe geef je zin aan het leven? Dit boek reikt therapeuten oefeningen aan waarmee ze hun cliŽnten kunnen helpen bij hun persoonlijke zoektocht in een zingevingstherapie.

€ 24.90
meer info
 
top