talen-taalkunde - NT2 - alle boeken

Actief met taal

Actief met taal
Didactische werkvormen voor het talenonderwijs
Dieuwke de Coole - Anja Valk

Ruim 60 verschillende werkvormen waarop de (aspirant)taaldocent in welke moderne taal dan ook zich kan inspireren om het onderwijs leuker, dynamischer of efficiënter te maken. 2de geactualiseerde druk.

€ 26.00
meer info
Beter lezen - Oefenboek 1

Beter lezen - Oefenboek 1
Marilene Gathier - Dorine de Kruyf

Oefenboek bij 'Beter lezen', een leescursus voor alfabetiseringsgroepen en langzaam lerenden in het NT2-onderwijs.

€ 14.50
meer info
Beter lezen - Oefenboek 2

Beter lezen - Oefenboek 2
Marilene Gathier - Dorine de Kruyf

Tweede oefenboek bij 'Beter lezen', een leescursus voor alfabetiseringsgroepen en langzaam lerenden in het NT2-onderwijs.

€ 14.50
meer info
Beter lezen - Tekstboek

Beter lezen - Tekstboek
Cursus voor beginnende volwassen lezers in het Nederlands
Marilene Gathier - Dorine de Kruyf

Een leescursus voor alfabetiseringsgroepen en langzaam lerenden in het NT2-onderwijs.

€ 12.50
meer info
Beter Nederlands - Een inleiding

Beter Nederlands - Een inleiding
Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen
Dina Bouman-Noordermeer

Dit boek geeft een antwoord op grammaticale vragen die opkomen bij een eerste kennismaking met de Nederlandse taal. Voor cursisten vanaf niveau A2 binnen het Europees Referentiekader.

€ 20.00
meer info
Beter Nederlands 1

Beter Nederlands 1
Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen
Dina Bouman-Noordermeer - Marilene Gathier - Erica Griffioen

Verdieping van de Nederlandse grammatica voor anderstaligen die minstens enkele jaren voortgezet onderwijs in hun land van herkomst hebben gevolgd. Met theorie voor de docent, een sleutel bij de oefeningen en een register.

€ 14.50
meer info
Beter Nederlands 2

Beter Nederlands 2
Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen
Dina Bouman-Noordermeer - Marilene Gathier - Erica Griffioen

€ 11.50
meer info
Beter Nederlands spreken

Beter Nederlands spreken
Grammatica, woordenschat en uitspraak
Marilene Gathier - Marieke Goedegebure

De eerste methode die de training van alle aspecten van spreekvaardigheid, woordenschat, grammatica en uitspraak, met elkaar verenigt. Voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen vanaf niveau A1.

€ 29.50
meer info
dag met Fatima Tas

dag met Fatima Tas
Nederlands spreken en begrijpen
Alexandra Das

Een spreek- en luistervaardigheidcursus voor anderstalige analfabeten. 128 foto's vormen samen het beeldverhaal van een dag uit het leven van een Turkse vrouw in Nederland. Met een audio online.

€ 19.50
meer info
Dixi!

Dixi!
Cursus spreekvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen
José Bakx - Ghislaine Giezenaar

€ 16.50
meer info
Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs

Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs
Bart Bossers - Folkert Kuiken - Anne Vermeer

Een actueel en compleet overzicht van het vakgebied Nederlands als tweede taal. Een toegankelijk boek bedoeld voor (aankomende) NT2-docenten in de volwasseneneducatie. Tweede herziene druk.

€ 46.00
meer info
Hoe doe je dat?

Hoe doe je dat?
Sleutelvaardigheden voor anderstaligen
Maya Blom

€ 13.50
meer info
In de startblokken

In de startblokken
Nederlands voor Duitstaligen
Berna de Boer - Margaret van der Kamp - Birgit Lijmbach

Praktische en gevarieerde taalcursus Nederlands met dialogen, grammatica, spreek- en schrijfopdrachten (boek en cd), waarmee Duitstaligen in korte tijd niveau A2 van het Europees referentiekader kunnen bereiken.

€ 33.00
meer info
Leerwoordenboek Nederlands

Leerwoordenboek Nederlands
Marilene Gathier - Dorine de Kruyf

Basiswoordenboek Nederlands voor beginnende cursisten Nederlands als tweede taal. Bevat 2700, meestal hoogfrequente woorden uit de NT2-basismethoden met omschrijving en voorbeeldzin.

€ 22.00
meer info
Nederlands in actie

Nederlands in actie
Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen
Berna de Boer - Margaret van der Kamp - Birgit Lijmbach

Gevarieerde totaalmethode NT2 voor hoger opgeleiden, van niveau A2 naar B1. Met aandacht voor alle vaardigheden - lezen, luisteren, spreken en schrijven - en de uitbreiding van het vocabulaire en de grammatica.

€ 42.50
meer info
Nederlands in gang

Nederlands in gang
Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen
Berna de Boer - Margaret van der Kamp - Birgit Lijmbach

Beginnersmethode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen met het accent op het gebruik van het Nederlands in het dagelijks leven. Met aandacht voor grammatica, uitspraak en intonatie, cultuur, praktijkopdrachten en reflectie.

€ 39.50
meer info
Nederlands naar perfectie

Nederlands naar perfectie
Methode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen
Emily Palmer - Miranda van 't Wout

Totaalmethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen, van niveau B2 naar niveau C1. Behalve voor lezen, luisteren, schrijven en spreken is er veel aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat. Met cursistenwebsite en docentenhandleiding.

€ 42.50
meer info
Nederlands op niveau

Nederlands op niveau
Methode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen
Berna de Boer - Ronald Ohlsen

Deze totaalmethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen brengt de cursist van niveau B1 naar B2. De hoofdstukken zijn gebaseerd op culturele en actuele thema's en steeds komen alle vaardigheden aan bod. Met extra materiaal online.

€ 42.50
meer info
Nota bene!

Nota bene!
Cursus schrijfvaardigheid hoogopgeleide anderstaligen
José Bakx - Lidy Zijlmans - Marij Bernards - Annemiek de Vries

€ 24.50
meer info
Op naar de eindstreep

Op naar de eindstreep
Nederlands voor Duitstaligen
Henny Taks - Katja Verbruggen

Een interactieve leergang Nederlands bedoeld voor hoogopgeleide Duitstaligen die de basis van de taal al beheersen en niveau B2 van het Europees Referentiekader willen bereiken.

€ 42.50
meer info
Samen lezen

Samen lezen
Oefenen met lezen van A1 naar A2
Elizabeth Termeer

Leestraining door middel van een bundel verhalen voor anderstalige volwassenen die een alfabetiseringscursus volgen en voor autochtone laaggeletterden.

€ 23.00
meer info
Schrijf Vaardig deel 1

Schrijf Vaardig deel 1
Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen
Marilene Gathier

Een methode schrijfvaardigheid met een grammaticale opbouw voor midden en hoger opgeleide anderstaligen.

€ 22.50
meer info
Schrijf Vaardig deel 2

Schrijf Vaardig deel 2
Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen
Marilene Gathier

Een methode schrijfvaardigheid met een grammaticale opbouw voor midden en hoger opgeleide anderstaligen.

€ 15.00
meer info
Schrijf Vaardig deel 3

Schrijf Vaardig deel 3
Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen
Marilene Gathier

Een methode schrijfvaardigheid met een grammaticale opbouw voor midden en hoger opgeleide anderstaligen.

€ 16.50
meer info
spijker op de kop

spijker op de kop
Nederlandse uitdrukkingen voor anderstaligen
Berna de Boer - Birgit Lijmbach

Ruim honderd uitdrukkingen die veel voorkomen in het dagelijks taalgebruik en in de media, gepresenteerd in een verhelderende context. Voor anderstaligen die al goed Nederlands spreken en nu streven naar meer natuurlijk en gevarieerd taalgebruik.

€ 12.50
meer info
Start.nl - deel 1

Start.nl - deel 1
Dutch for beginners
Katja Verbruggen - Welmoed Hoogvorst

Communicatieve methode, passend bij het ERK-niveau A1, van tien lessen met taalhandelingen die buitenlandse studenten en expats in korte tijd kunnen toepassen.

€ 24.50
meer info
Start.nl - deel 2

Start.nl - deel 2
Dutch for beginners
Katja Verbruggen - Welmoed Hoogvorst

Communicatieve methode Nederlands voor anderstaligen. Sluit naadloos aan bij Start.nl - deel 1 en brengt de cursist van ERK-niveau A1 naar A2.

€ 24.50
meer info
Sterk aan het werk

Sterk aan het werk
Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden
Dorothé Pietersma

Dit boek biedt NT2-cursisten praktische handvatten om zich de sociale competenties eigen te maken die nodig zijn bij het solliciteren, werken of stage lopen. Ook geschikt voor re-integratietrajecten

€ 22.50
meer info
Taal leren op maat

Taal leren op maat
Effectief lesgeven aan NT2-cursisten
Margreet Verboog - Damayanti Gunawan

De auteurs bieden beginnende en ervaren docenten in het NT2-onderwijs concrete handvatten voor het werken met cursisten van verschillend niveau, met een verschillende achtergrond en met een verschillend uitstroomdoel.

€ 19.50
meer info
Taaltalent deel 1

Taaltalent deel 1
Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen
Henny Taks - Katja Verbruggen

Een totaalmethode Nederlands voor anderstaligen. Met aandacht voor basisgrammatica en woordenschat, maar ook voor cultuur en studievaardigheid. Brengt de cursist naar niveau B1 van het ERK.

€ 26.00
meer info
Taaltalent deel 2

Taaltalent deel 2
Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen
Henny Taks - Katja Verbruggen

Met taalcursus leert de cursist het Nederlands op een communicatieve en interactieve manier van basisvaardigheden naar vaardigheden die meer gericht zijn op het talig kunnen functioneren in een opleiding of een baan.

€ 26.00
meer info
Taaltalent deel 3

Taaltalent deel 3
Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen
Katja Verbruggen - Henny Taks - Eefke Jacobs

Taaltalent 3 brengt de cursist Nederlands voor anderstaligen in twaalf hoofdstukken van niveau A2 naar niveau B1.

€ 42.50
meer info
Taaltempo Nederlands

Taaltempo Nederlands
Training van gespreksvaardigheid
Pauline Kuiper-Jong

Train je gespreksvaardigheid in het Nederlands. Het boek sluit aan bij de meest gangbare NT2-methodes en is geschikt voor klassikaal gebruik en zelfstudie

€ 17.00
meer info
Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs

Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs
René Appel - Anne Vermeer

De auteurs zetten een aantal theorieën over T2-verwerving in de verf en bespreken de belangrijkste didactische benaderingen, met veel voorbeelden uit de praktijk.

€ 23.00
meer info
Verder lezen

Verder lezen
Leesteksten voor anderstaligen
Marilene Gathier - Dorine de Kruyf

Leesteksten voor volwassen cursisten. Vervolg op Beter lezen. Bevordert de leesvaardigheid en het leesplezier

€ 18.50
meer info
Werk en taal

Werk en taal
Een werkboek voor praktijkgerichte taalscholing
Nelleke Koot

Het eerste praktijkgerichte werkboek waarin het volgen van vakgerichte scholing en het verbeteren van de Nederlandse taal gecombineerd worden. Deze derde, herziene druk is uitgebreid met ruim twintig pagina's aan oefeningen voor de gespreksvaardigheid.

€ 21.50
meer info
Zwart op wit

Zwart op wit
Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen
Dorothé Pietersma

Met Zwart op wit kunnen volwassen anderstaligen zich trainen in het schrijven in praktijksituaties, zoals het invullen van formulieren of het schrijven van een briefje. Maar ook laaggeletterden of moeilijk lerenden, kunnen veel aan dit boek hebben.

€ 16.00
meer info
 
top