EPO op Facebook EPO op Facebook

Wat heb je vandaag op school geleerd?
Tino Delabie - Dirk De Zutter - Nico Hirtt

krijg een mail bij publicatie: vers van de pers

cover Wat heb je vandaag op school geleerd?

  Bookmark and Share

Meer boeken

Het onderwijsdebat woedt in alle hevigheid. Het levert televisiedebatten op, opiniestukken in kranten, lezersbrieven, enzovoort. Eén vraag hoor je maar zelden: waar dienen scholen eigenlijk voor? Dat komt allicht omdat het antwoord zo vanzelfsprekend lijkt: onderwijs moet toch zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk in onze maatschappij inpassen? Nee, zeggen de auteurs van dit boek. Want onze samenleving staat op zijn kop. Ons systeem leidt naar sociale tegenstellingen, ecologische rampen en terugkerende economische crises. Het onderwijs moet dat systeem niet helpen bestendigen maar het veranderen. Wat heb je vandaag op school geleerd? gooit een stevige knuppel in het hoenderhok. Het is een pleidooi voor een onderwijsvisie gericht op actief en kritisch burgerschap. Welke kennis, vaardigheden en waarden moet het onderwijs helpen ontwikkelen ? Welke ruimte is er voor polytechnische vorming ? Welke pedagogische praktijk is nodig? Welke veranderingen aan het klassieke schoolsysteem moeten we doorvoeren?

In samenwerking met Oproep voor een democratische school

Colofon:

isbn: 9789462670556 · 2018 · paperback (15 x 22,5 cm) - ca. 220p. · prijs: € 22.00