EPO op Facebook EPO op Facebook

EPO-auteurs op de Gentse Feestendebatten 2017

Gentse Feestendebatten 2017

Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden
28ste reeks Gentse Feestendebatten

Miryzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9
van zaterdag 15 tot zondag 23 juli - telkens van 14 tot 18 uur (deuren open om 13 uur)
Organisatie Trefpunt Vzw en Democratie 2000 - moderator/coördinator Eric Goeman
GRATIS INKOM - GROTE BOEKENSTAND

zaterdag 15 juli
IS GOD ALMACHTIG EN DE MENS BARMHARTIG?

Aan de eerste katheder: Dirk Van Duppen (Dokter bij Geneeskunde voor het Volk,gemeenteraadslid voor de PVDA in Antwerpen, initiator van het kiwimodel in België Dirk Van Duppen is huisarts en voorzitter van Geneeskunde voor het Volk) bespreekt Over God van Etienne Vermeersch.
Aan de tweede katheder: Etienne Vermeersch (filosoof, ethicus, klassiek filoloog, scepticus en opiniemaker. Emeritus-hoogleraar en ere-vicerector UGent) bespreekt De supersamenwerker van Dirk Van Duppen.
Panelleden o.a.

 • Marleen Temmerman (gynaecologe, hoogleraar UGent ; voormalige SP.A senator; directeur International Center for Reproductive Health; van 2012 tot 2015 hoofd Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Génève; sinds oktober 2015 woont en werkt ze in Kenia als hoofd departement gynaecologie en verloskunde Aga Khan universiteit Nairobi);
 • Yasmine Kherbache (Vlaams parlementslid SP.A; Gemeenteraadslid Antwerpen), Dirk Draulans (redacteur Knack);
 • Joël De Ceulaer (journalist en opiniemaker De Morgen; studeerde Germaanse filologie en wijsbegeerte aan de KU Leuven; werkte voor verschillende media o.a. jarenlang voor Knack en De Standaard; publiceerde “Denken als ambacht. De levenswijsheid van tien Vlaamse filosofen” (2012) en “Gooi God niet weg. Over geloof, ongeloof en bijgeloof” (2014); maakte voor Canvas o.a. programma’s over “de zin van het leven” zoals Grote Vragen, Spraakmakers en “De ketter en de kerkvorst”; in 2005 bekroond met De Zesde Vijs; prijs wordt jaarlijks uitgereikt door SKEPP, de studiekring die zich in ons land kritisch uitlaat over pseudowetenschap)

zondag 16 juli
KUNNEN ER BRUGGEN WORDEN GEBOUWD TUSSEN DE VOOR- EN TEGENSTANDERS VAN EEN BASISINKOMEN?

Met

 • Kristof Calvo (Federaal fractieleider Groen-Ecolo; auteur van “F*ck De Zijlijn” (Borgerhoff & Lamberigts),
 • Nele Lijnen (Federaal volksvertegenwoordiger Open VLD; Eerste Schepen in Hechtel-Eksel voor de partij HE; auteur van “Win for Life” – een pleidooi voor een basisinkomen);
 • Francine Mestrum (onderzoeker, activist, lid internationale raad Wereld Sociaal Forum; auteur van Ontwikkeling en Solidariteit (EPO); initiatiefnemer Global Social Justice; laureaat Prijs Jaap Kruithof 2016),
 • Rik Van Coillie (Coördinator vakbondsvorming bij BBTK federaal),
 • Sarah Van Liefferinge (Piraat),
 • Ive Marx (verbonden aan Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, waar hij onderzoek leidt in de domeinen van ongelijkheid, sociaal beleid, arbeidsmarkt en migratie. Hoofddocent UA, opleidingen Sociaal-Economische Wetenschappen en Sociologie. Voorzitter departement sociologie en verantwoordelijke masteropleiding Sociaal-Economische Wetenschappen. Research Fellow aan IZA Bonn),
 • Thomas Decreus (politiek filosoof; hoofdredactie De Wereld Morgen; auteur samen met Christophe Callewaert Dit is morgen (EPO),
 • Philippe van Parijs (filosoof en econoom; studeerde economie, rechten, sociologie en linguïstiek en behaalde een doctorsgraad aan Universiteit Oxford; hoogleraar universiteit Louvain-la-Neuve en Harvard; geniet wereldwijde bekendheid als promotor van het basisinkomen; stichtte in 1986 het Basic Income Earth Network; 2001 Francquiprijs, de meest prestigieuze Belgische universitaire onderscheiding; 2011 Arkprijs van het Vrije Woord)

maandag 17 juli
HALLO THEO? BELGISCHE MIGRATIEBELEID: VEEL MUREN, WEINIG BRUGGEN?

Met

 • Dominique Willaert (artistiek coördinator Victoria DeLuxe; regisseur van “SOMER”),
 • Eric Corijn (Cultuurfilosoof en Sociaal Wetenschapper, Hoogleraar Stadsstudies VUB, lid Dagelijks Bestuur Hart boven Hard, mede-auteur van Populisme en Wereldvreemd in Vlaanderen),
 • Koen Hostyn (Auteur Het Vlaanderen van De Wever (Uitgeverij EPO, 2014) en parlementair medewerker PVDA),
 • Tine Danckaers (redacteur MO; focust op het woelige Midden-Oosten en volgt daarnaast het thema van asiel en migratie, van micro- naar macroniveau, op),
 • Riet Dhont (Voormalige voorzitter van de PVDA Brussel, onvermoeibaar militante; de voorbije jaren vooral actief in “Vriendschap zonder Grenzen”, de beweging voor steun aan de Afghaanse mensen zonder papieren),
 • Charlotte Vandycke (diensthoofd beleid en woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen; Vluchtelingenwerk zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging),
 • Resul Tapmaz (SP.A Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport Stad Gent),
 • Omar Ba (historicus, activist en blogger, bestuurder en bezieler van minderhedenplatforms, coördinator platform Afrikaanse Gemeenschappen, consultant diversiteit en inclusie)

dinsdag 18 juli
LANGS DE NIEUWE FRONTLIJNEN VAN DE LIBERALE WERELDECONOMIE: DE OPMARS VAN NATIONAAL POPULISME VAN TRUMP, BREXIT, WILDERS, LE PEN, ORBAN TEGEN GLOBALISERING…

met

 • Nick Meynen (schreef Nepal. Nieuwe wegen in de Himalaya (EPO, 2010) en Wandelen met Flora (EPO, 2013); Geograaf, milieu-activist, journalist, schrijver, vader, vrijwilliger, reiziger en wandelaar; auteur van Frontlijnen. Een reis langs de achterkant van de wereldeconomie (2017, EPO),
 • Gie Goris (Hoofdredacteur MO en MO.be. Publiceerde vooral over Afghanistan, Pakistan en India),
 • Dirk Holemans (coördinator van Denktank Oikos, publicist en auteur van Vrijheid & Zekerheid. Naar een sociaal-ecologische samenleving EPO),
 • Maarten Van Rossem (Nederlands historicus; gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. Als Amerika-kenner treedt hij regelmatig op in allerlei televisie-uitzendingen zoals DE WERELD DRAAIT DOOR en PAUW; auteur van o.a. “De Verenigde Staten in de Twintigste Eeuw” (1984) en “De draagbare Van Rossem” (2016); “Waarom is de burger boos? Maarten van Rossem over hedendaags populisme “(2010). Analyse van het populisme en de politieke ontwikkelingen aan het begin van de 21e eeuw in Nederland; “Kapitalisme zonder remmen. Opkomst en ondergang van het marktfundamentalisme” (2011); “Europa volgens Maarten van Rossem” (2014),
 • Chams Eddine Zaougui (studeerde arabistiek in Gent en Cairo; schrijft over de Arabische wereld. O.a. voor de Standaard; Zijn stukken verschenen ook in Knack, NRC, de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en The New York Times. 1 september 2016 verscheen zijn boek ’Dictators. Een Arabische geschiedenis.’),
 • Pieter Stockmans (volgt voor MO het mondiale optreden van de Europese Unie, het Europese vluchtelingenbeleid, de evoluties in Oost-Europa en de regio ten oosten van de EU, de vrijhandelsbesprekingen; Met islamoloog Montasser AlDe’emeh schreef hij De Jihadkaravaan (Uitgeverij Lannoo, 2015), e.a.

woensdag 19 juli
WELKE TOEKOMST VOOR LINKS IN BELGIË? IN WELKE SAMENLEVING WILLEN WE WONEN, WERKEN EN LEVEN?

Met

 • John Crombez (voorzitter SP.A; gemeenteraadslid Oostende),
 • Peter Mertens (voorzitter PVDA; gemeenteraadslid Antwerpen; auteur van Graailand en Hoe durven ze),
 • Meyrem Almaci (voorzitter GROEN, gemeenteraadslid Antwerpen),
 • Karim Zahidi (politiek filosoof Universiteit Antwerpen, mede-auteur van De paradox van Hayek),
 • Vincent Scheltiens (historicus, Centrum voor Politieke Geschiedenis, Universiteit Antwerpen / Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma), Brussel),
 • Katrien Neyt (Gewestelijk Secretaris ABVV Oost-Vlaanderen);
 • Saskia Van Nieuwenhove (journaliste met grote belangstelling voor bijzondere jeugdzorg, kinderen, jongeren, psychiatrische hulpverlening, justitie, geïnterneerden, asielzoekers, de zwaksten in onze samenleving),
 • Bieke Purnelle (freelance journaliste en blogster, columniste MO; directeur voor het Kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen RoSa; schrijft over grote en kleine maatschappelijke thema’s en hoe die elkaar kruisen), e.a.

donderdag 20 juli
GENT TUSSEN PRETPARK EN VASTGOEDPARADIJS: OVER STEDELIJKE BESTUURSCULTUUR, INTERCOMMUNALES, PARTIJPOLITIEKE MANDATEN, GRAAILAND EN DE ROEP VAN DE BURGERS VOOR TRANSPARANTIE

met

 • Pascal Debruyne (post-doctoraal onderzoeker UGent; MENARG),
 • Rudy Coddens (OCMW-voorzitter; SP.A Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen Stad Gent; lijsttrekker kartel SP.A-Groen gemeenteraadsverkiezingen 2018),
 • Jeroen Robbe (activist en vormingswerker LABO vzw, beweging voor kritisch burgerschap),
 • Tom De Meester (voorzitter PVDA Oost-Vlaanderen; energiespecialist; initiatiefnemer van een door 200.000 mensen ondertekende petitie om de btw op energie te verlagen van 21% naar 6% en auteur van Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & Co),
 • Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs Stad Gent voor GROEN),
 • Marc Reynebeau (historicus, journalist, columnist De Standaard),
 • Freek Neirynck (auteur van politieke satire o.a. “Pierke Pierlala”),
 • Sofie Bracke (Open VLD Schepen bevoegd voor Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Stad Gent), e.a.

vrijdag 21 juli
60 JAAR NA HET VERDRAG VAN ROME: IS HET SOCIALE EUROPA GESTRAND TUSSEN MARKTFUNDAMENTALISME EN NATIONAAL POPULISME?

Met

 • Petra De Sutter (Ondervoorzitter Migratiecommissie Raad van Europa; Hoofd reproductieve geneeskunde Universitair Ziekenhuis Gent; buitengewoon hoogleraar Gynaecologie UGent; senator voor GROEN; auteur van “[Over] Leven, het verhaal van Petra De Sutter over haar strijd als transvrouw, arts en politica”),
 • Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. De ‘hard hitting, fast running’ (aldus zijn Twitter-account) professor schrijft columns voor De Groene Amsterdammer en Het Parool en is vaste gast en commentator bij Buitenhof, Pauw en BNR nieuwsradio;auteur van o.a. Het bange Nederland (2008)en Een ongeluk in slowmotion (2012); medeauteur samen met Marianne Thieme, Partij voor de Dieren, van “Kanarie in de Kolenmijn”),
 • Kathleen Van Brempt (Europees parlementslid SP.A; Ondervoorzitter Fractie Alliantie van Socialisten en Democraten in Europees Parlement; Voorzitter Enquêtecommissie emissiemetingen in automobielsector),
 • Ferdi De Ville, (Docent Europese Politiek UGent, auteur van “TTIP: De waarheid” (Academia Press);
 • Jelle Versieren (Historicus en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen; lid Centre for Urban History, UA)

Vrijdag 21 juli, 19.30 uur
Uitreiking Prijs voor de Democratie 2017
Uitreiking Prijs Jaap Kruithof 2017

Groot podium, Bij Sint-Jacobs, Gent
Organisatie: Democratie 2000 en Trefpunt Vzw


zaterdag 22 juli
ALS DE REGERING MICHEL I EEN REGERING VAN AVERECHTSE HERVERDELING EN ASOCIAAL BELEID IS HOE VERMIJDEN WE DAN MICHEL II?

Met

 • Karin Temmerman (federaal volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid en voorzitter SP.A Gent; gespecialiseerd in pensioenen),
 • Jan Dumolyn (sociaal historicus, internationaal gerenommeerde specialist geschiedenis van collectieve acties, afgevaardigde ACOD-onderwijs UGent, auteur (red.) van België, een geschiedenis van onderuit, uitgeverij EPO);
 • Karim Zahidi (politiek filosoof Universiteit Antwerpen en mede-auteur van De paradox van Hayek);
 • Jan Vranken ( emeritus professor aan de Universiteit Antwerpen en expert armoedebeleid. Sinds jaar en dag is hij ook (co-)auteur van de jaarrapporten over armoede en sociale uitsluiting; auteur van Thatcher aan de Schelde (EPO);
 • Jaak Brepoels (Historicus en voormalig leraar; sinds 1983 sp.a-gemeenteraadslid Leuven en van 1995 tot 2012 schepen; auteur van “Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn” – De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830 – 2015),
 • Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV; auteur van “ONGELIJK SPEL – Verontwaardiging als bouwsteen voor vooruitgang”);
 • Bieke Verlinden (SP.A Schepen van Sociale Zaken, Werk en Studentenzaken Stad Leuven; gekend voor haar inspanningen in de Leuvense kinderopvang. Won de Gouden Kinderschoen, een prijs die de beste beleidsinitiatieven voor kinderen in de bloemetjes zet; Samen met een innovatief bedrijf en ouders uit de stad ontwikkelde ze ook de Leuvense stadsbuggy; De Leuvense uitleenbuggy’s zijn bekroond met de Vlaamse Ecodesignprijs; Schrijft vanuit haar ervaringen veel opiniestukken o.a. voor Knack; o.a. gebundeld in “Een Andere Kijk”)

zondag 23 juli
DE WERELD 28 JAAR NA DE VAL VAN DE MUUR: EEN REIS LANGS DE ANGSTEN, DE HOOP EN DE WANHOOP, DE DROMEN EN NACHTMERRIES VAN DE NEOLIBERALE BURGER, DE VERLIEZER VAN DE GLOBALISERING

met

 • Anja Meulenbelt (Nederlands publicist, schrijfster, feministe en politica. Van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011 lid Eerste Kamer voor de SP. Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 stelde Meulenbelt zich verkiesbaar als lijstduwer namens Artikel 1. Actief in Stichting Kifaia; auteur van o.a. “De Schaamte voorbij”, “Feminisme en Socialisme”, “Oorlog als er vrede dreigt”, “Het beroofde land”, “Het verschil” en Feminisme. Terug van nooit weggeweest;
 • Jeroen Olyslaegers (romancier en theaterauteur. Studeerde Germaanse filologie en werkte in documentatiecentrum Louis Paul Boon. In maart 2009 verscheen de roman "Wij" bij uitgeverij Meulenhoff/Manteau. In 2012 kwam "Winst" uit, een roman die zich afspeelt in het kunstmilieu. Zijn laatste roman "WIL" verscheen augustus 2016 bij uitgeverij De Bezige Bij. Samen met Paul Mennes schreef hij een toneelstuk over de wereld na 11 september. Met Jan Fabre werkte hij in 2011 aan "Prometheus Landscape II" en in 2015 verzorgde hij, eveneens voor Fabre, de tekst voor "Mount Olympus: To Glorify the Cult of Tragedy". Ontving in 2014 de Arkprijs van het Vrije Woord),
 • Rik Pinxten (emeritus gewoon hoogleraar in de antropologie en de studie van religies UGent; tussen 2003 en 2010 voorzitter van de Humanistische Vrijzinnige Vereniging van Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van Het Humanistisch Verbond. In 2004 kreeg hij de Arkprijs van het Vrije Woord voor zijn boek “De Artistieke Samenleving”; auteur van o.a. Kleine Revoluties. Of willen we de barbarij?, EPO en Schoon Protest, EPO; De eeuw van onze kinderen (EPO, 2016),
 • Tine Hens (freelancejournaliste; werkte o.a. voor De Standaard, Humo en Knack. Trok in 2014 door Europa op zoek naar antwoorden op vele vragen: ‘Hoe zou de wereld na het kapitalisme eruit zien? Wat betekent het om plots groei als maatstaf der dingen los te laten? …’ Haar ervaringen publiceerde ze in het boek Het klein verzet; columniste MO),
 • Jan Vandemoortele (doctor in de ontwikkelingseconomie; bracht gans zijn loopbaan door als econoom en diplomaat bij de Verenigde Naties.; was werkzaam bij het kinderfonds (UNICEF), het ontwikkelingsprogramma (UNDP) en het internationaal arbeidsbureau (ILO), zowel in ontwikkelingslanden (Ivoorkust, Kenia, Ethiopië, Malawi en Zambië) als op de hoofdzetel (New York); laatste functie was VN-ambassadeur in Pakistan; was de medeontwerper van de Millenniumdoelen (MDG’s); nu actief als onafhankelijk onderzoeker en docent),
 • Bie Vancraeynest (columniste MO; werkte twee jaar als vrijwilliger en acht jaar als coördinator bij het Brusselse jeugdhuis Chicago; werkt sinds oktober 2016 als projectmedewerker bij vzw Demos, een kenniscentrum dat inzet op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport; zet zich in voor de burgerbeweging Hart boven Hard, waar ze stevige kritiek op het beleid en de communicatiestijl van de Vlaamse en federale regeringen niet schuwt);
 • Monika van Paemel (auteur; publiceerde onder meer: De vermaledijde Vaders, De gebenedijde moeders, Celestien, De koningin van Sheba, Weduwenspek etc. Essay’s o.a.: Het Wedervaren, het kind met alwetende ogen, Te zot of te bot. Haar werk werd bekroond en is vertaald. Was voorzitter van De Balkanactie, is erevoorzitter van PEN Vlaanderen, en erelid van KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) Conférence door Mong Rosseel
top